Zwangerschap ontslag?

Rotterdam, 17-04-2018

“We gaan jouw arbeidsovereenkomst niet verlengen. De reden hiervoor is jouw zwangerschap.”

Misschien voelt u het direct al aan, het is niet handig om op deze manier een contract te beëindigen. Toch gaat het nog met enige regelmaat mis. Dit betrof een zaak van een installatietechniekbedrijf. De werkneemster in kwestie was feitelijk werkzaam bij een andere werkmaatschappij in de groep. De functioneel leidinggevende aldaar stuurde haar het bericht dat ze geen contractverlenging zou krijgen in verband met haar zwangerschap. Hij voegde daaraan toe ´je zou zeventien weken uit de roulatie zijn. Deze kosten kunnen wij als groep niet voor onze rekening nemen.’ De formele werkgever waar ze in dienst was probeerde er later nog een draai aan te geven in de communicatie, het zou niets te maken hebben met de zwangerschap.

De feitelijk leidinggevende had in zijn whatsapp-bericht nog geschreven ‘Don’t shoot the messenger’. De werkneemster in kwestie schoot niet op de boodschapper (feitelijk leidinggevende bij de werkmaatschappij), maar wel op de formele werkgever. Zij startte een procedure bij de rechtbank in Den Haag. De rechtbank oordeelde dat een werkgever geen ongerechtvaardigd onderscheid mag maken tussen mannen en vrouwen. Alleen al de duidelijke verwijzing naar de zwangerschap als reden voor het niet verlengen maakte dat de werkgever moest bewijzen dat er geen sprake was van verboden onderscheid. Daarin slaagt de werkgever niet. Op grond daarvan oordeelt de rechter ook dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever en kent de rechtbank een (billijke) vergoeding toe aan de zwangere werkneemster van € 3.000,00 bruto.

Het verboden onderscheid op grond van geslacht (waarvan zwangerschap de meest duidelijke vorm is) is niet de enige vorm van verboden onderscheid. Werkgevers dienen eveneens bewust te zijn van het (verboden) onderscheid op andere terreinen, zoals verboden onderscheid op grond van leeftijd, parttime dienstverband, handicap of chronische ziekte, etc. Do not shoot the messenger.

 

-

Bernard Bongaards in Arbeidsrecht.