Vernietiging van huurovereenkomst nadat huurders overlast verzwegen

Rotterdam, 29-08-2017

Op zoek naar een nieuwe huurwoning? Zorg dan dat je volledig en correct bent met het verstrekken van informatie aan de nieuwe verhuurder. In een recente uitspraak van de rechtbank Limburg heeft de kantonrechter namelijk beslist dat een huurovereenkomst kan worden vernietigd onder invloed van dwaling. In dit geval hadden de huurders de nieuwe verhuurder niet ingelicht over het feit, dat hun vorige huurovereenkomst was beëindigd wegens overlast die zij aan omwonenden veroorzaakten.  Sterker nog, tijdens de zitting bleek dat de huurders zelf de verhuurdersverklaring, die slechts door de voormalige verhuurder was ondertekend, onjuist hadden ingevuld. Dit is hen duur komen te staan.

De kantonrechter meent, dat als de huurders de nieuwe verhuurder wél hadden geïnformeerd over hun voorgeschiedenis, dat de verhuurder dan op basis van die informatie had kunnen beslissen of hij de woning wel/niet of wellicht onder voorwaarden aan deze huurders zou gaan verhuren. Nu de huurders deze beslissende informatie hebben achtergehouden, is de kantonrechter van oordeel dat de huurovereenkomst op grond van onvolledige en onjuiste informatie is gesloten. De overeenkomst kon om die reden door de verhuurder worden vernietigd.

De uitspraak van de kantonrechter is opmerkelijk. Een dergelijke situatie komt niet vaak voor. In de meeste gevallen zal voorafgaand aan het sluiten van een huurovereenkomst duidelijk zijn wat de voorgeschiedenis van de huurders is.

Heb je vragen over de (ver)huur van een woning? Neem dan gerust contact op.

 

-

Suzanne Nooteboom in Contractenrecht.