Vaste tarieven

Rotterdam, 10-04-2017

In een divers aantal zaken is het mogelijk om een vast tarief voor de te verrichten werkzaamheden af te spreken. U weet dan meteen waar u aan toe bent. Een juridisch conflict kan immers al genoeg stress met zich mee brengen. Wij bieden hierin in elk geval de volgende mogelijkheden.
De hierna genoemde vaste tarieven zijn inclusief BTW en kantoorkosten, maar exclusief externe kosten zoals griffierechten en kosten van uittreksels, en gelden enkel voor de advocaat-medewerkers van ons kantoor.

ADVIES

(Proces)advies scheiding € 495
Kinderalimentatie + berekening € 495
Partneralimentatie + berekening € 495

Een advies is inclusief:
– Een gesprek van maximaal 30 minuten op kantoor
– Het bestuderen van de stukken
– Een schriftelijk advies
– Bij alimentatie: het opstellen van de berekening
– Totaal 3 uren aan werkzaamheden, hierna wordt zo nodig en na overleg het van toepassing zijnde uurtarief gehanteerd

MEDIATION

Echtscheiding € 2.495
Scheiding (samenwoners) € 1.995

Het mediation tarief is inclusief:
– Maximaal 3 besprekingen van maximaal twee uur inclusief gespreksverslagen
– Het opstellen van een convenant
– Bij echtscheiding: het opstellen en indienen van het echtscheidingsverzoek en de inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente
– Totaal 12,5 uur aan werkzaamheden, hierna wordt zo nodig en na overleg het van toepassing zijnde uurtarief gehanteerd

Bovenstaande tarieven zijn in beginsel niet mogelijk voor echtgenoten gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, ondernemers en (echt)scheidingen met een internationaal karakter. Hiernaast is het mediation tarief aan te vullen met de volgende opties:

Ouderschapsplan € 250
Kinderalimentatie en berekening € 250
Partneralimentatie en berekening € 250
Extra bespreking en gespreksverslag € 350

PROCEDURES

Scheiding: vast tarief in overleg
Omgangsregeling: vast tarief in overleg
Kinder- of partneralimentatie € 1.750
Ouderlijk gezag € 1.750
Gerechtelijke vaststelling vaderschap of ontkenning vaderschap € 1.750
Vervangende toestemming afgifte paspoort/vakantie € 1.450
Vervangende toestemming verhuizing of verbod verhuizing € 1.450
Voornaamswijziging € 1.450

Procedures tegen een vast tarief zijn inclusief:
– 1 zitting bij de Rechtbank Rotterdam, buiten Rotterdam geldt een toeslag in verband met reistijd en reiskosten
– Maximaal 10 uur, hierna wordt het van toepassing zijnde uurtarief gehanteerd

-

in Algemeen.