Naar wie gaat de hond

Rotterdam, 05-10-2017

Als je uit elkaar gaat, heb je een heleboel zaken te regelen. Wat spreken we af over de kinderen, de omgangsregeling en alimentatie? Wie blijft er in het huis en wie verstrekt? Wie krijgt welke spullen? Wat doen we met de verzekeringen? Maar wat gebeurt er met jullie trouwe viervoeter? Oftewel, wie de krijgt de hond?
Het antwoord op deze vraag hangt af van allerlei omstandigheden. Namelijk onder andere: wie is de eigenaar van de hond? Ben je getrouwd in gemeenschap van goederen? Wie kan er het beste voor de hond zorgen?

Tot 1 januari 2013 waren dieren ‘zaken’. Dit betekende dat als je uit elkaar ging, je ook de hond ging verdelen. Net zoals de piano en de bank. Met de inwerkingtreding van een nieuw wetsartikelartikel op 1 januari 2013 kwam daaraan een eind: het dier kreeg een ‘eigen positie’ in de wet. Men vond dat een dier meer was dan enkel een “ding”.


Rechters doen sinds de invoering van het nieuwe artikel andere uitspraken: niet alleen de ex-partners zijn belangrijk, ook de hond! Doordat de juridische status van een hond is veranderd, telt het belang van het dier nu dus even zwaar mee als het belang van de twee exen.

Een belangrijke vraag bij de verdeling van de hond is:  wie is de eigenaar van de hond? Wie heeft de hond betaald? Wie is als eigenaar in het stamboek of andere belangrijke papieren opgenomen?
Soms is het zo dat beide partners eigenaar zijn van de hond. In dat geval moet de rechter een afweging van belangen maken. Aan de orde komen dan vragen als: wie kan het beste zorgen voor de hond? Wie heeft er altijd het meest voor de hond gezorgd? Welke ruimte heeft de hond nodig? Bij wie verblijft de hond feitelijk?

Ook  kan de rechter een omgangsregeling met de hond vastleggen. Juridisch heet dat echter anders, namelijk een “beheersregeling”. De rechter kan dan bijvoorbeeld vastleggen, dat de hond de ene week bij de ene ex-partner verblijft, en de andere week bij de ander.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, neem dan contact op met Fabrizia de Wit-Facchetti.

-

in Personen- en familierecht.