Minimumloon over overuren

Rotterdam, 07-12-2018

Sinds 1 januari 2018 is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)  gewijzigd. Er is een artikel toegevoegd (artikel 13a), dat er voor dient te zorgen dat werknemers niet op basis van hun feitelijke aantal werkuren alsnog onder het minimumloon betaald worden.

Er zijn wel twee belangrijke kanttekeningen te maken.

Het minimumloon voor iemand van 22 jaar of ouder bedraagt per 1 januari 2019 € 1.615,80 per maand op basis van een fulltime dienstverband. Het minimumuurloon bedraagt dan € 9,33.

  • De wet bekijkt de beloning over het geheel genomen. Een werknemer die ruim boven het minimumloon betaald wordt, maar die geen loon ontvangt over gemaakte overuren, heeft waarschijnlijk niet veel aan deze bescherming.

Bijvoorbeeld:

Een werknemer verdient € 3.000 per maand bij fulltime dienstverband (40 uur per week, 174 uur per maand). Deze werknemer maakt 20 overuren in een maand, maar die worden niet uitbetaald. Zelfs met deze onbetaalde overuren komt de werknemer nog ruim boven het minimumloon uit: (174+20=) 194 uur in de maand/ € 3.000 = € 15,46 (minimumuurloon is € 9,33).  

  • Zoals uit het voorbeeld blijkt, de wet gaat uit van het feitelijk gewerkte aantal uren per salarisperiode (meestal een maand). Dus een week met 10 overuren , die de week erna gecompenseerd wordt met 10 uur minder werken dan de afgesproken uren, heft elkaar op. Er bestaat dan geen recht op het minimumloon over die 10 overuren in de eerste week.

Verder is het goed te beseffen dat ook andere salariscomponenten dan het basissalaris meetellen bij het loon in de zin van de WML. Het zogenaamde loonbegrip in de WML bevat in ieder geval ook de vakantiebijslag, winstuitkeringen, uitkeringen bij bijzondere gelegenheden (jubileum) en eindejaarsuitkeringen.

-

Bernard Bongaards in Arbeidsrecht.