Feest voor parttimewerknemers

Rotterdam, 01-05-2019

Met 1 mei vieren wij in Nederland ook de Dag van de Arbeid. Op deze dag vieren wij onder andere de invoering van werkdagen van 8 uur. Deze bijzondere dag is in veel landen dan ook aangemerkt als nationale feestdag en daarmee als een verplichte vrije dag voor veel werknemers. Waarom dit in Nederland niet het geval is zal ik laten voor wat het is. Op de verplichte vrije dagen zal ik wat dieper ingaan ter gelegenheid van deze (niet verplichte vrije) feestdag.

Voor menig parttime werknemer zal het bekend zijn, de gemengde gevoelens over de feestdagen. Als parttime dag is bijvoorbeeld de maandag gekozen voor het genot van de lange weekenden, maar hierdoor ben je dus vrij op de standaard feestdagen die op maandagen vallen. Misschien zul je denken dat dit “part of the deal” is en veel werkgevers hebben ook regelingen die dit zo regelen.

Het uitgangspunt dat een werknemer geen recht heeft op compensatie van deze roostervrije dagen of verplichte vrije dagen wordt in menig bedrijf nog toegepast. Hoewel dit misschien niet zo gek klinkt, is deze regeling vaak toch nadelig voor parttime werknemers. Deze hebben namelijk mogelijk een nadeel in de verlofdagen die zij krijgen van de werkgever, terwijl deze naar rato gelijk moeten zijn als het aantal dagen van de fulltime werknemers. Dit onderscheid is in strijd met het verbod op onderscheid naar arbeidsomvang. Misschien beter bekend als het verbod op discriminatie van parttime werknemers.

Uit de oordelen van de commissie van de rechten van de mensen blijkt dat een voorkeur wordt gegeven aan een systeem dat rekening houdt met het verschil tussen parttime en fulltime werknemers bij verplichte vrije dagen. Het verrekenen van verlofdagen of uren naar rato van de arbeidsomvang verdient veelal de voorkeur.

Heeft u vragen omtrent uw verlofregelingen of andere zaken in het arbeidsrecht? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

-

MR. S.W. VAN DEN BRINK in Arbeidsrecht.