Een fors afgestrafte sliding tackle

Rotterdam, 13-09-2017

Er is de afgelopen dagen in het nieuws veel gezegd en geschreven over de uitspraak van het Hof Den Haag waarin een ‘sliding tackle’ van een amateurvoetballer op het voetbalveld is bestraft met 100 uur werkstraf en een schadevergoeding van bijna € 9.000,-. Het slachtoffer had als gevolg van de sliding tackle een dubbele beenbreuk opgelopen en deed aangifte bij de politie. Het Openbaar Ministerie besloot de voetballer te vervolgen. Het slachtoffer diende een forse schadeclaim in.

Betekent dit dat elke tackle op het voetbalveld voortaan door de rechter wordt afgestraft? Gelukkig niet. Niet elke tackle heeft letsel tot gevolg. Bovendien worden de meeste overtredingen afgedaan door een gele of rode kaart en eventuele straffen van de voetbalbond. Maar als zo’n zaak voor de strafrechter komt, wat is er dan van belang?

De rechter zal willen achterhalen wat er precies is gebeurd. Was de tackle gericht ‘op de bal’ of ‘op de man’? Hoe werd de tackle uitgevoerd: van grote afstand of van dichtbij? Was het een ‘gewone’ tackle of meer een soort karatetrap? De rechter maakt daarbij gebruik van de verklaringen van de voetballer zelf, maar ook van het slachtoffer en van getuigen, bijvoorbeeld de scheidsrechter of andere spelers.

Vervolgens zal de rechter vaststellen of er sprake is van het strafrechtelijke begrip ‘voorwaardelijk opzet’: de vraag is of de voetballer bewust de kans heeft aanvaard (of: op de koop toegenomen) dat de tegenstander door zijn tackle letsel oploopt. Daarbij moet de rechter ook inschatten hoe groot de kans is dat er daadwerkelijk letsel optreedt bij een dergelijke tackle.

Als de rechter van oordeel is dat hieraan is voldaan, dan zal hij uiteraard ook meewegen dat het hier gaat om een sportsituatie. Bij een mooie pot voetbal heb je immers meer risico op een blessure dan wanneer je een rondje gaat lopen. Dus is het belangrijk of de voetballer binnen de spelregels is gebleven.

In deze zaak heeft het Hof Den Haag beslist dat de voetballer, door van dichtbij een sliding tackle uit te voeren, de kans op de koop toe heeft genomen dat hij niet de bal, maar zijn tegenstander zou raken. Ook neemt het Hof mee dat het aantal blessures als gevolg van sliding tackles groot is. Het ging hier bovendien om een overtreding van de voetbalregels: een sliding tackle zonder (eerst) de bal te raken - maar wel je tegenstander - is niet toegestaan.

Als voetballer is het dus opletten geblazen: ook als je voor de bal gaat, neem je met een sliding tackle een risico. Niet alleen op een gele of rode kaart, maar ook op een forse nabrander van de strafrechter. Heeft u nog vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met op met Renée Boonstra.

-

Renée Boonstra in .