Een fors afgestrafte sliding tackle

Geschreven op 13-09-2017

Er is de afgelopen dagen in het nieuws veel gezegd en geschreven over de uitspraak van het Hof Den Haag waarin een ‘sliding tackle’ van een amateurvoetballer op het voetbalveld is bestraft met 100 uur werkstraf en een schadevergoeding van bijna € 9.000,-.

Lees meer

Zo Snel Mogelijk? Nee nog steeds niet!

Geschreven op 29-03-2017

Stel u bent op een muziekfestival en u wordt betrapt op het bezit van een xtc-pil. U wordt meegenomen naar een locatie op het festival terrein en een officier van justitie biedt u een strafbeschikking aan in de vorm van een geldboete. U wordt de mogelijkheid geboden om direct af te rekenen. Grote kans dat u hiervoor kiest want u kunt zich weer spoedig in het feestgedruis storten. Bovendien hebt u door acceptatie en betaling een justitiële documentatie (voorheen: strafblad) en dit kan negatieve gevolgen hebben voor afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Lees meer

Het nieuwe witwassen: eenvoudig witwassen

Geschreven op 10-02-2017

Het werkwoord witwassen wekt de indruk dat er een handeling moet plaatsvinden. Het werkwoord wekt ook de indruk, dat illegaal geld of illegale voorwerpen legaal/wit worden gewassen, dus dat er een handeling wordt verricht om de illegale herkomst van het geld of de voorwerpen te verbergen. Tot 1 januari 2017 was dit ook het geval. Vanaf die datum is namelijk nieuwe wetgeving op het gebied van witwassen in werking getreden.

Lees meer

Hoge Raad beoordeelt levenslange gevangenisstraf

Geschreven op 10-08-2016

De Nederlandse levenslange gevangenisstraf is in strijd met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM). Dat heeft de hoogste Nederlandse rechter, de Hoge Raad, op 5 juli 2016 geoordeeld in een zaak. Bij een levenslange gevangenisstraf moet na verloop van tijd een reële mogelijkheid tot herbeoordeling bestaan die kan leiden tot verkorting van de straf of (voorwaardelijke) vrijlating, aldus de Hoge Raad. De veroordeelde mag dus niet ieder perspectief op vrijlating worden onthouden.

Lees meer

Record 2015: 17.600 schadevergoedingen ex-verdachten

Geschreven op 29-06-2016

Recent verscheen het onderzoek van het CBS over het aantal schadevergoedingen dat in 2015 is toegekend aan ex-verdachten. Men kan na de afloop van een strafzaak aanspraak maken op een schadevergoeding wanneer men niet veroordeeld wordt of geen straf opgelegd krijgt, maar wel in voorarrest heeft gezeten en/of kosten heeft gemaakt voor een advocaat. Het CBS kwam tot de conclusie dat in 2015 17.600 vergoedingen zijn toegekend voor een bedrag van in totaal 28 miljoen euro. Dit is vier keer zoveel als in 2004.

Lees meer

Recht op bijstand advocaat tijdens politieverhoor per 1 maart 2016

Geschreven op 11-04-2016

Per 1 maart 2016 moeten de verdachten actief op hun recht op bijstand tijdens het verhoor gewezen worden. Pas als zij hier ondubbelzinnig afstand van doen, vindt geen verhoorbijstand plaats. De verdachte en zijn of haar advocaat zullen dan ook goed moeten bespreken of de verhoorbijstand van belang kan zijn in de strafzaak. De rol van de advocaat tijdens het verhoor, welke volgens de richtlijn actief zal zijn, moet nog worden ingevuld. Hierover dient het parlement zich de komende tijd te buigen.

Lees meer

Geen veroordeling: toch weigering VOG?

Geschreven op 18-02-2016

Staatssecretaris Dijkhoff wil het voor bepaalde functies echter mogelijk maken dat de VOG ook enkel op basis van politiegegevens kan worden afgewezen. Dit zou betekenen dat een VOG in de toekomst kan worden geweigerd als iemand voorkomt in politiedossiers in verband met gedragingen die niet stroken met de taak waarvoor de VOG nodig is, terwijl de schuld van betrokkene aan een strafbaar feit nog niet vaststaat. Op die manier kan een registratie door de politie verstrekkende gevolgen hebben.

Lees meer

Verbod dynamische verkeerscontrole

Geschreven op 12-01-2016

Op 21 december 2015 heeft het Hof te Amsterdam korte metten gemaakt met de verkeerscontrole die enkel wordt ingezet voor opsporingsdoeleinden, zoals het opsporen van criminelen; de zogeheten dynamische verkeerscontrole.

Lees meer

Aanpak overlastgevende drugspanden in Rotterdam

Geschreven op 08-12-2015

De gemeente Rotterdam en de politie zetten zich in om de overlast rond drugspanden tegen te gaan. Woningen of ander soort panden waar soft- of harddrugs wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt kunnen in sommige gevallen overlast geven (verstoring openbare orde, criminaliteit etc.) en dat wil de gemeente tegengaan.

Lees meer

Onterecht als verdachte aangemerkt (sepotcode 01)

Geschreven op 10-09-2015

De Officier van Justitie stelde echter voor om de strafzaak tegen meneer X te seponeren omdat er sprake was van medeschuld (sepotcode 71). Meneer X vond het allang best dat hij geen straf kreeg maar hij dacht niet na over mogelijke consequenties voor zijn JUDOC (Justitiële documentatie) en voor de afgifte van een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) indien hij akkoord zou gaan met dit voorstel.

Lees meer

Mediation in het strafrecht: een alternatieve vorm van geschiloplossing

Geschreven op 28-07-2015

Een rechtsgebied waarbinnen geschiloplossing door mediation minder vanzelfsprekend wordt geacht, is het strafrecht. Maar hier komt langzaamaan verandering in. Eén van de doelen van het strafrecht is te voorkomen, dat nieuwe delicten worden gepleegd. In sommige gevallen wordt dit doel niet bereikt door het opleggen van een straf. Denk bijvoorbeeld aan een langdurende burenruzie of huiselijk geweld. Om te voorkomen, dat de situatie nog een keer uit de hand loopt, kan het goed zijn om met elkaar aan tafel te gaan zitten, het uit te praten en afspraken te maken.

Lees meer

“Sukkel”, beledigend?

Geschreven op 17-06-2015

Het Hof te Den Bosch overwoog op 29 april jl. dat een uitlating als beledigend moet worden beschouwd, wanneer zij de strekking heeft een ander bij het publiek in een ongunstig daglicht te stellen en hem aan te randen in zijn eer en goede naam. Het oordeel of daarvan sprake is kan afhangen van de context waarin de uitlating is gedaan.

Lees meer

Wel of niet betrokken bij een vechtpartij?

Geschreven op 06-05-2015

In de rechtspraak wordt nu pas aangenomen, dat sprake is van het in vereniging plegen van geweld, indien de betrokkene een voldoende significante of wezenlijke bijdrage levert aan het toegepaste geweld. Er moet sprake zijn van gedragingen die het geweld hebben bevorderd. Deze gedragingen kunnen ook van niet fysiek gewelddadige aard zijn, maar het enkel erbij staan is dus niet meer voldoende. Gelet hierop is het raadzaam contact op te nemen met een advocaat om te bezien of een veroordeling voorkomen kan worden. Door een veroordeling krijgt u namelijk een justitiële documentatie (voorheen: strafblad) en dit kan weer negatieve gevolgen hebben voor afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Lees meer

Een streep door het alcoholslotprogramma

Geschreven op 10-03-2015

Op 4 maart 2015 heeft de Raad van State geoordeeld dat het CBR geen alcoholslotprogramma meer mag opleggen (volledige uitspraak). De huidige regeling houdt geen rekening met het feit dat het alcoholslotprogramma voor de één veel grotere gevolgen heeft dan voor de ander. Zolang dat niet is aangepast, mag het CBR geen alcoholslot meer opleggen.

Lees meer

Alcoholslotprogramma: vervolg

Geschreven op 30-01-2015

Het alcoholslotprogramma kan door het CBR worden opgelegd aan bestuurders die met te veel alcohol op aan het verkeer hebben deelgenomen (promillage tussen 1,3 en 1,8, resp. 70 en 785 ug/l). Tot op heden werden de bestuurders, naast de oplegging van het alcoholslotprogramma (een bestuursrechtelijke maatregel), ook nog strafrechtelijk vervolgd. Door het gerechtshof Den Haag is op 22 september 2014 beslist, dat een bestuurder niet ook nog strafrechtelijk kan worden vervolgd als eerder aan hem of haar een alcoholslotprogramma is opgelegd.

Lees meer

Hennepteelt en gedoogbeleid coffeeshops: de achterdeurproblematiek

Geschreven op 18-11-2014

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 16 oktober 2014 uitspraak gedaan over de hennepteelt om de gedoogde coffeeshops te bevoorraden. De rechtbank heeft aangegeven, dat de hennepteelt een strafbaar feit oplevert volgens de Opiumwet. Het Nederlandse gedoogbeleid over de verkoop van softdrugs in coffeeshops maakt dit niet anders.

Lees meer

Alcoholslotprogramma

Geschreven op 25-09-2014

Het ingrijpende alcoholslotprogramma staat de afgelopen tijd flink in de belangstelling. Het alcoholslotprogramma kan door het CBR worden opgelegd aan bestuurders die met te veel alcohol op aan het verkeer hebben deelgenomen (promillage tussen 1,3 en 1,8 (resp. 570 en 785 ug/l)..

Lees meer

Wetsvoorstel adolescentenstrafrecht

Geschreven op 21-03-2014

Op 26 november 2013 heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal ingestemd met het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht, dat op 1 april 2014 in werking zal treden. Hierdoor wordt het mogelijk om een sanctie uit het volwassen strafrecht toe te passen bij een minderjarige en een sanctie uit het pedagogische sanctiepakket van het jeugdstrafrecht bij een jongvolwassene. Dit betekent een flexibelere aanpak van de 18-minners en de 18-plussers, waardoor de biologische leeftijd in relevantie zal afnemen en de ontwikkelingsleeftijd in relevantie zal toenemen.

Lees meer

Raad van Toezicht

Geschreven op 19-11-2013

Mr. B.A.S.E. Maandag (Trix) is per 31 oktober 2013 toegetreden tot de Raad van Toezicht van de Rotterdamse Orde van Advocaten.

Lees meer