MR. S.W. VAN DEN BRINK (SEBASTIAN)

Direct: | Email: vandenBrink@rischen-nijhuis.com | LinkedIn


Sebastian is in 2018 afgestudeerd in het Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is sindsdien werkzaam bij Rischen & Nijhuis, advocaten. In 2019 heeft Sebastian de master Ondernemingsrecht afgerond en is hij beëdigd als advocaat.

Mr. Van den Brink is werkzaam op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht en algemeen civiel recht.

Stel een vraag aan
MR. S.W. VAN DEN BRINK (SEBASTIAN)

MR. S.W. VAN DEN BRINK (SEBASTIAN)
  • Scherpzinnig
  • Respectvol
  • Flexibel

Geschreven nieuws


Vervaltermijn Transitievergoeding?

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding bij ontslag, als hij meer dan twee jaar in dienst is geweest en de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt of niet voortzet . Meestal wordt de transitievergoeding samen met de eindafrekening aan de werknemer uitgekeerd. Als dit niet gebeurt, m...
Lees meer

Van ambtenaar tot werknemer

In het begin van 2020 zal het arbeidsrecht wederom veranderen. Op 1 januari 2020 treden de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. In dit artikel staan we stil bij de invoering van de WNRA en zetten we de belangrijkste gevolgen en wijzig...
Lees meer

Feest voor parttimewerknemers

Met 1 mei vieren wij in Nederland ook de Dag van de Arbeid. Op deze dag vieren wij onder andere de invoering van werkdagen van 8 uur. Deze bijzondere dag is in veel landen dan ook aangemerkt als nationale feestdag en daarmee als een verplichte vrije dag voor veel werknemers. Waarom dit in Nederland ...
Lees meer

Ik ga op vakantie en neem mee

Als een werknemer op vakantie gaat heeft hij recht op doorbetaling van zijn loon tijdens zijn vakantie en bij een ontslag heeft de werknemer ook recht op uitbetaling van de vakantiedagen die nog opgespaard waren. Tot zover niets nieuws onder de zon. Dit vakantierecht is gebaseerd op Europese wetgevi...
Lees meer