MR. J.H.M. NIJHUIS (JOOP)

Direct: 010-217.53.15 | Email: nijhuis@rischen-nijhuis.com | LinkedIn


Mr. J.H.M. Nijhuis is in 1980 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is sinds 1981 als advocaat werkzaam en sinds 1988 partner bij Rischen & Nijhuis, advocaten. Mr. Nijhuis is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht. Hij is lid van de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht advocaten (VRAA) en de Landelijke Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten.

Naast zijn werkzaamheden als advocaat is mr. Nijhuis plv.voorzitter van de Advies Commissie Bezwaarschriften van de EUR en bestuurslid van de VRAA.

Stel een vraag aan
MR. J.H.M. NIJHUIS (JOOP)

MR. J.H.M. NIJHUIS (JOOP)
  • Pragmatisch
  • Scherpzinnig
  • Loyaal

Geschreven nieuws


Zwangerschapsverlof wijzigt in 2016

De totale duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt in het geval van een zwangerschap van een meerling dan 20 weken in plaats van de huidige 16 weken....
Lees meer

Transitievergoeding en wachtgeld?

Het Besluit Overgangsrecht Transitievergoeding van 23 april 2015 regelt, dat werknemers die nog een recht hebben op een wachtgelduitkering op grond van een cao niet in aanmerking komen voor een transitievergoeding. Dit is echter een tijdelijke regeling tot uiterlijk 1 juli 2016. ...
Lees meer

Voordelen van mediation bij zakelijke geschillen

Mediation in familiezaken en bij arbeidsconflicten is al algemeen geaccepteerd. Is mediation echter ook een geschikt middel om zakelijke geschillen op te lossen? Het antwoord op deze vraag zal niet altijd positief zijn. Er zijn echter wel grote voordelen aan te wijzen van mediation in zakelijke gesc...
Lees meer

Mediation en Arbeidsrecht

Met ingang van 1 juli 2015 wordt het ontslagrecht aanmerkelijk gewijzigd en zijn de mogelijkheden voor de rechter om nog een redelijke vergoeding toe te kennen beperkt. Om toch op een redelijke manier uit elkaar te gaan wordt het overleg tussen werkgever en werknemer nog belangrijker dan het nu al i...
Lees meer

De wet Huis voor klokkenluiders

De wet Huis voor klokkenluiders is per 1 juli 2016 in werking getreden. Het doel van de wet is om de werknemer te beschermen als hij melding doet van een misstand. Door de invoering van deze wet is elke werkgever die ten minste 50 werknemers in dienst heeft, verplicht om een interne meldingsprocedu...
Lees meer

Opvolgend werkgeverschap in de uitzendbranche

Opvolgend werkgeverschap houdt in dat een werknemer die voor een bepaalde werkgever werkt, op een gegeven moment voor een andere werkgever gaat werken, terwijl hij dezelfde functie behoudt en bij hetzelfde bedrijf blijft doorwerken. De nieuwe werkgever is in zulke gevallen verplicht om rekening te h...
Lees meer