MR. J.A. ABRAHA (JONATHAN)

Direct: 010 - 217.53.18 | Email: abraha@rischen-nijhuis.com | LinkedIn


Jonathan is in 2011 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden en sinds 2012 als advocaat werkzaam bij Rischen & Nijhuis, advocaten. Hij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het contractenrecht waarin hij ondernemers in de haven, transport, offshore, uitzend & detacheringsbranche adviseert. Daarnaast adviseert en begeleidt Jonathan werknemers en directeuren bij arbeidsrechtelijke kwesties.

Jonathan heeft de Postacademische Leergang Arbeidsrecht afgerond (specialisatieopleiding arbeidsrecht), en is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (kwaliteitskeurmerk) en de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten.

Stel een vraag aan
MR. J.A. ABRAHA (JONATHAN)

MR. J.A. ABRAHA (JONATHAN)
  • Vindingrijk
  • No-nonsens
  • Vastberaden

Geschreven nieuws


Concurrentiebeding voor gedetacheerden in de ICT niet geldig

Een gedetacheerde werknemer is niet onder alle omstandigheden gebonden aan een concurrentie- of relatiebeding uit zijn arbeidsovereenkomst. Het belemmeringsverbod kan er voor zorgen dat het beding geen stand houdt en de werknemer in dienst kan treden bij de inlener. Detachering, of ‘inlening...
Lees meer

Duidelijkheid bij inhuur zelfstandigen? Mwoah!

Per 1 januari 2016 zouden de modelovereenkomsten van de Belastingdienst zekerheid en duidelijkheid moeten geven over de plicht al dan niet loonheffing in te houden bij de inhuur van een ZZP’er. Op 19 oktober jl. heeft de staatssecretaris laten weten dat hij die datum niet haalbaar vindt en hi...
Lees meer

Wordt u statutair directeur?

Als u wordt benaderd voor de functie van directeur, dan is het erg belangrijk dat uw toekomstige (juridische) positie duidelijk is. Allereerst is van belang het onderscheid te maken tussen een statutair directeur of een functie waarbij u alleen de titel van directeur draagt (ook wel titulair directe...
Lees meer

Inloopspreekuur

Wij organiseren elke week een open spreekuur voor iedereen die een vraag aan één van onze advocaten wil voorleggen. U hoeft voor het inloopspreekuur geen afspraak te maken en het gesprek is gratis. ...
Lees meer

Transitievergoeding en wachtgeld?

Het Besluit Overgangsrecht Transitievergoeding van 23 april 2015 regelt, dat werknemers die nog een recht hebben op een wachtgelduitkering op grond van een cao niet in aanmerking komen voor een transitievergoeding. Dit is echter een tijdelijke regeling tot uiterlijk 1 juli 2016. ...
Lees meer

Onrechtmatige concurrentie

In een recente uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch bleek maar weer eens hoe moeilijk het is voor een ondernemer om te voorkomen dat een ex-werknemer (onrechtmatig) concurreert, wanneer er geen concurrentiebeding is overeengekomen. ...
Lees meer