MR. J.A. ABRAHA (JONATHAN)

Direct: 010 - 217.53.18 | Email: abraha@rischen-nijhuis.com | LinkedIn


Mr. J.A. Abraha is in 2011 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden en sinds 2012 als advocaat werkzaam bij Rischen & Nijhuis, advocaten. Mr. Abraha is werkzaam op het gebied van het algemeen civiel recht, met bijzondere aandacht voor het arbeidsrecht. Mr. Abraha is lid van de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA)

Stel een vraag aan
MR. J.A. ABRAHA (JONATHAN)

MR. J.A. ABRAHA (JONATHAN)
  • Vindingrijk
  • No-nonsens
  • Vastberaden

Geschreven nieuws


Wordt u statutair directeur?

Als u wordt benaderd voor de functie van directeur, dan is het erg belangrijk dat uw toekomstige (juridische) positie duidelijk is. Allereerst is van belang het onderscheid te maken tussen een statutair directeur of een functie waarbij u alleen de titel van directeur draagt (ook wel titulair directe...
Lees meer

Inloopspreekuur

Wij organiseren elke week een open spreekuur voor iedereen die een vraag aan één van onze advocaten wil voorleggen. U hoeft voor het inloopspreekuur geen afspraak te maken en het gesprek is gratis. ...
Lees meer

Transitievergoeding en wachtgeld?

Het Besluit Overgangsrecht Transitievergoeding van 23 april 2015 regelt, dat werknemers die nog een recht hebben op een wachtgelduitkering op grond van een cao niet in aanmerking komen voor een transitievergoeding. Dit is echter een tijdelijke regeling tot uiterlijk 1 juli 2016. ...
Lees meer

Onrechtmatige concurrentie

In een recente uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch bleek maar weer eens hoe moeilijk het is voor een ondernemer om te voorkomen dat een ex-werknemer (onrechtmatig) concurreert, wanneer er geen concurrentiebeding is overeengekomen. ...
Lees meer

Duidelijkheid bij inhuur zelfstandigen? Mwoah!

Per 1 januari 2016 zouden de modelovereenkomsten van de Belastingdienst zekerheid en duidelijkheid moeten geven over de plicht al dan niet loonheffing in te houden bij de inhuur van een ZZP’er. Op 19 oktober jl. heeft de staatssecretaris laten weten dat hij die datum niet haalbaar vindt en hij ric...
Lees meer

Vrije advocaatkeuze: ook in een ontslagprocedure bij het UWV?

Een rechtsbijstandsverzekeraar mag haar verzekerde het recht op vrije advocaatkeuze niet onthouden in gerechtelijke en administratieve procedures. De verzekerde hoeft dus geen genoegen te nemen met de rechtshulpverlener die de rechtsbijstandsverzekeraar hem toewijst. Hij mag zelf een advocaat uitkie...
Lees meer