MR. B.J. BONGAARDS (BERNARD)

Direct: 010 - 217.53.13 | Email: bongaards@rischen-nijhuis.com | LinkedIn


Bernard Bongaards is in 2001 afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Hij is sinds 2002 advocaat en sinds 2014 partner bij Rischen & Nijhuis, advocaten. Bernard Bongaards is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, de bijzondere arbeidsverhoudingen in ruime zin (waaronder de opdrachtrelaties) en het medezeggenschapsrecht. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de regelgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens (privacy recht).
Bernard is lid van de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA) en de Vereniging Privacyrecht (VPR).

Stel een vraag aan
MR. B.J. BONGAARDS (BERNARD)

MR. B.J. BONGAARDS (BERNARD)
  • Dienstverlenend
  • Snel
  • Strategisch

Geschreven nieuws


Duidelijkheid bij inhuur zelfstandigen? Mwoah!

Per 1 januari 2016 zouden de modelovereenkomsten van de Belastingdienst zekerheid en duidelijkheid moeten geven over de plicht al dan niet loonheffing in te houden bij de inhuur van een ZZP’er. Op 19 oktober jl. heeft de staatssecretaris laten weten dat hij die datum niet haalbaar vindt en hi...
Lees meer

Recht op verbetertraject?

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad in een uitspraak bepaald, dat er nier per sé recht bestaat op een verbetertraject voor een medewerker bij disfunctioneren. De Hoge Raad heeft overwogen, dat nergens in de wet is bepaald op welke wijze de werkgever een werknemer in de gelegenheid moet hebben gest...
Lees meer

De ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst

De ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst blijft een riskante aangelegenheid. Het gaat dan om een afspraak, waarin wordt aangegeven dat de arbeidsovereenkomst eindigt (van rechtswege) wanneer een bepaalde omstandigheid zich voordoet. Een studie wordt niet met succes afgerond, een Verklarin...
Lees meer

Minimumloon over overuren

Sinds 1 januari 2018 is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) gewijzigd. Er is een artikel toegevoegd (artikel 13a), dat er voor dient te zorgen dat werknemers niet op basis van hun feitelijke aantal werkuren alsnog onder het minimumloon betaald worden. Er zijn wel twee belangrijke ...
Lees meer

Vacature Juridisch Medewerker ondernemingsrecht/arbeidsrecht

Ambieer je een carrière in de advocatuur en heb je affiniteit met het algemene civiele recht en in het bijzonder het arbeidsrecht of ondernemingsrecht? Wij komen graag met jou in gesprek! ...
Lees meer

Zwangerschap ontslag?

We gaan jouw arbeidsovereenkomst niet verlengen. De reden hiervoor is jouw zwangerschap.Misschien voelt u het direct al aan, het is niet handig om op deze manier een contract te beëindigen. Toch gaat het nog met enige regelmaat mis. Dit betrof een zaak van een installatietechniekbedrijf. De werkn...
Lees meer