MR. B.J. BONGAARDS (BERNARD)

Direct: 010 - 217.53.13 | Email: bongaards@rischen-nijhuis.com | LinkedIn


Bernard Bongaards is in 2001 afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Hij is sinds 2002 advocaat en sinds 2014 partner bij Rischen & Nijhuis, advocaten. Bernard Bongaards is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, de bijzondere arbeidsverhoudingen in ruime zin (waaronder de opdrachtrelaties) en het medezeggenschapsrecht. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de regelgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens (privacy recht).
Bernard is lid van de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA) en de Vereniging Privacyrecht (VPR).

Stel een vraag aan
MR. B.J. BONGAARDS (BERNARD)

MR. B.J. BONGAARDS (BERNARD)
  • Dienstverlenend
  • Snel
  • Strategisch

Geschreven nieuws


De ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst

De ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst blijft een riskante aangelegenheid. Het gaat dan om een afspraak, waarin wordt aangegeven dat de arbeidsovereenkomst eindigt (van rechtswege) wanneer een bepaalde omstandigheid zich voordoet. Een studie wordt niet met succes afgerond, een Verklarin...
Lees meer

Minimumloon over overuren

Sinds 1 januari 2018 is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) gewijzigd. Er is een artikel toegevoegd (artikel 13a), dat er voor dient te zorgen dat werknemers niet op basis van hun feitelijke aantal werkuren alsnog onder het minimumloon betaald worden. Er zijn wel twee belangrijke ...
Lees meer

Vacature Juridisch Medewerker ondernemingsrecht/arbeidsrecht

Ambieer je een carrière in de advocatuur en heb je affiniteit met het algemene civiele recht en in het bijzonder het arbeidsrecht of ondernemingsrecht? Wij komen graag met jou in gesprek! ...
Lees meer

Zwangerschap ontslag?

We gaan jouw arbeidsovereenkomst niet verlengen. De reden hiervoor is jouw zwangerschap.Misschien voelt u het direct al aan, het is niet handig om op deze manier een contract te beëindigen. Toch gaat het nog met enige regelmaat mis. Dit betrof een zaak van een installatietechniekbedrijf. De werknee...
Lees meer

Privacy in 2018

Vanaf eind mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor alle Europese landen. (In het Engels: General Data Protection Regulation, GDPR). Door de introductie van de AVG vindt wel een aanscherping van de regelgeving plaats. De AVG gaat over de verwerking van persoonsgegeven...
Lees meer

Zo'n concurrentiebeding, dat houdt toch geen stand?

Op borrels en verjaardagen hoor je met regelmaat de grote misvatting dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst een papieren tijger is. Een grote misvatting!...
Lees meer