Het nieuwe witwassen: eenvoudig witwassen

Rotterdam, 10-02-2017

Het werkwoord witwassen wekt de indruk dat er een handeling moet plaatsvinden. Het werkwoord wekt ook de indruk, dat illegaal geld of illegale voorwerpen legaal/wit worden gewassen, dus dat er een handeling wordt verricht om de illegale herkomst van het geld of de voorwerpen te verbergen. Tot 1 januari 2017 was dit ook het geval. Vanaf die datum is namelijk nieuwe wetgeving op het gebied van witwassen in werking getreden.

Voorheen was het niet strafbaar wanneer iemand een voorwerp of geld voorhanden had als dat voorwerp of het geldbedrag uit een misdrijf afkomstig was dat diegene zelf had gepleegd. Het werd pas strafbaar op het moment dat diegene ook handelingen verrichtte om de illegale herkomst van het voorwerp/het geld te verbergen.

Vanaf 1 januari 2017 is dit anders. Het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp of geld dat onmiddellijk afkomstig is uit een door iemand zelf begaan misdrijf is vanaf nu ook strafbaar: eenvoudig witwassen.

Om een voorbeeld te noemen. Wanneer je in ruil voor het verkopen van drugs een bedrag ontvangt, is dit een bedrag dat uit eigen misdrijf afkomstig is. Wanneer je werd gepakt met het bedrag in jouw zak, kon je niet worden veroordeeld voor witwassen. Je had namelijk geen handelingen verricht om de criminele herkomst van het geld te verhullen of verbergen. Vanaf 1 januari 2017 hoeven die extra handelingen niet meer bewezen te worden. Als duidelijk is dat het bedrag uit criminele herkomst afkomstig is, is het enkel voorhanden hebben van het geld, voldoende voor eenvoudig witwassen.

Uit de toelichting op de nieuwe wetgeving blijkt dat het kabinet met deze wetgeving ervoor wil zorgen dat het niet onbestraft blijft als criminelen flink verdienen op het plegen van strafbare feiten. Daarnaast moeten de criminele winsten altijd kunnen worden afgenomen volgens het kabinet.

Wanneer u meer wilt weten over dit onderwerp, dan kunt u uiteraard contact met een van onze strafrechtadvocaten opnemen.

Renée Boonstra

-

Renée Boonstra in .