Andere aanpak vechtscheiding door familierechters

Rotterdam, 07-12-2016

In Nederland zijn er zo’n 70.000 kinderen per jaar die de scheiding van hun ouders meemaken. Bij ongeveer 20% van de gezinnen verloopt dit niet goed. Ouders worden het niet eens over hoe de zorg voor de kinderen moet worden verdeeld of houden zich niet aan de afspraken. Kinderen kunnen hierdoor blijvend beschadigd raken, zeker wanneer zij onderdeel worden gemaakt van de strijd tussen hun ouders.

Naast verschillende gemeenten houden ook familierechters door heel het land zich bezig om een scheiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Verschillende rechtbanken hebben initiatieven ontwikkeld om hun werkwijze te veranderen, zodat het conflict niet onnodig wordt aangewakkerd. De raad voor de rechtspraak heeft nu besloten geld vrij te maken om deze initiatieven, die zich in de praktijk hebben bewezen, ook landelijk in te voeren.

Een belangrijke verandering in de aanpak van een vechtscheiding door de rechtbank is dat een regierechter wordt aangewezen die alle geschillen rondom de scheiding behandelt. Deze regierechter praat met de ouders en de kinderen, zodat hij of zij een goed beeld krijgt van de situatie. Daarnaast zal meer gebruik worden gemaakt van een bijzondere curator die als gedragsdeskundige de belangen behartigt van het kind.

De rechtbanken wensen met deze nieuwe aanpak te bewerkstelligen dat kinderen niet meer beschadigd raken door de scheiding van hun ouders.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

-

in Personen- en familierecht.