Woonbond start rechtszaak tegen “gluurverhoging”

Rotterdam, 01-11-2016

De Woonbond stapt naar de rechter om namens honderdduizenden huurders het terugdraaien van huurverhogingen te eisen. Het gaat om huurders van sociale huurwoningen waarbij een inkomensafhankelijke huurverhoging is doorgevoerd.

Sinds maart 2013 kunnen verhuurders de inkomensgegevens van hun huurders bij de Belastingdienst opvragen om zo een inkomensafhankelijk huurverhoging door te voeren. De verhuurders hopen hiermee het “scheefwonen” tegen te gaan.

Op 3 februari 2016 heeft de Raad van State beslist dat de Belastingdienst de inkomensgegevens van de huurders niet had mogen verstrekken aan de verhuurders. Voor de Belastingdienst bestaat namelijk geen wettelijke verplichting om dat te doen. Het doorgeven van deze individuele gegevens aan de verhuurders is daarom in strijd met de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst.

De uitspraak van de Raad van State betekent volgens de Woonbond dat de inkomensafhankelijke huurverhogingen die sinds 2013 zijn doorgevoerd niet op een rechtmatige wijze tot stand zijn gekomen. De Woonbond (als belangenbehartiger van huurders) heeft na de uitspraak geprobeerd om door middel van overleg met de betrokken partijen tot een oplossing te komen. Dat is niet gelukt.

Op 19 oktober 2016 heeft de Woonbond bekend gemaakt een collectieve rechtszaak te starten tegen de Belastingdienst en de organisaties van verhuurders. De Woonbond eist dat alle gedupeerde huurders gecompenseerd worden en dat de onrechtmatig verhoogde huurprijs omlaag gaat. Ook wil de Woonbond een einde maken aan de inkomensafhankelijke huurverhoging. De claim van de Woonbond wordt geschat op 365 miljoen euro. Het gaat om een collectieve actie namens alle gedupeerde huurders. Huurders hoeven zich hiervoor niet aan te melden.

Hebt u naar aanleiding van het vorenstaande vragen of hebt u een andere vraag over het huren of verhuren van een woning? Neem dan contact op.

-

Suzanne Nooteboom in Contractenrecht.