Werknemer of ondernemer?

Rotterdam, 24-08-2016

Een aantal pakketbezorgers van PostNL heeft inmiddels geprocedeerd over de vraag of zij werknemer van PostNL zijn, of dat ze toch als zelfstandig ondernemer moeten worden gezien. Pakketbezorgers met nagenoeg identieke contracten met PostNL hebben wisselende resultaten behaald bij de rechter. In sommige gevallen werd geoordeeld dat sprake was van een ondernemer en in sommige gevallen werd geoordeeld dat sprake was van een werknemer.

Naar buiten toe heel lastig uit te leggen, maar voor de arbeidsrecht specialisten wel begrijpelijk. Het is namelijk al jarenlang vaste rechtspraak dat de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst beantwoord moet worden aan de hand van een tweetal stappen.

  • Wat is de bedoeling geweest van partijen?
  • Hoe hebben partijen uitvoering gegeven aan hun afspraken?

De bedoeling van PostNL en de pakketbezorgers is vormgegeven in een contract en is in bijna alle gevallen nagenoeg identiek (stap 1). Maar de overige omstandigheden verschillen en de manier waarop er uitvoering aan is gegeven verschilt ook (stap 2).

Op 17 augustus jl. oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een hoger beroep dat in die zaak geen sprake was van een werknemer. Zoals zo vaak was het begin van de juridische strijd het moment waarop PostNL de overeenkomst met de pakketbezorger beëindigde. Toen stelde de pakketbezorger zich op het standpunt, dat hij eigenlijk een werknemer was. Maar zoals gezegd, oordeelde het Gerechtshof dat de pakketbezorger een ondernemer was. Ondanks de vele instructies vanuit PostNL (bedrijfskleding, voorschriften ten aanzien van bezorging, tijdig bezorgen, etc.) oordeelde het Hof onder de streep dat geen sprake was van een arbeidsovereenkomst.

Zeker met de afschaffing van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is het des te belangrijker geworden dat ondernemers goed in beeld brengen welke vorm van inhuur van ZZP-ers (of toch werknemers?) plaats vindt. Als u hierin geadviseerd wilt worden, staan we u graag bij.

-

Bernard Bongaards in Arbeidsrecht.