Op vakantie met de kinderen (naar het buitenland)? Hoe pak je het aan?

Rotterdam, 25-07-2016

De zomer lijkt nu toch echt te zijn aangebroken en ook de zomervakantie is voor de meeste kinderen inmiddels gestart. Echter bij gescheiden ouders kan een zomervakantie tot problemen leiden, zeker indien er afspraken dienen te worden gemaakt over vakanties in het buitenland. Waar dient u aan te denken?

Bij het plannen van een vakantie naar het buitenland is het van groot belang dat de documenten op orde zijn. Dat begint met een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor de kinderen. Als ouders gezamenlijk zijn belast met het gezag, kan een paspoort of identiteitsbewijs alleen bij de gemeente worden aangevraagd indien hiervoor schriftelijk toestemming is verkregen van beide ouders. Zorg er daarom voor dat het toestemmingsformulier (te vinden op de site van de gemeente) door beide ouders is ondertekend en er een kopie bijgevoegd is van het identiteitsbewijs van de andere ouder. Zonder deze stukken kan namelijk geen nieuw paspoort of identiteitsbewijs van een kind worden aangevraagd!

 De overheid vereist bovendien, voor het reizen naar het buitenland, extra documenten, zeker als de ouders gezamenlijk zijn belast met het gezag. Beide gezaghebbende ouders moeten namelijk toestemming geven voor een reis naar het buitenland. Zeker als men op vakantie gaat met het vliegtuig wordt door de Marechaussee gevraagd of deze toestemming is gegeven, hiermee wordt geprobeerd om kinderontvoering te voorkomen.  Het formulier dat door beide ouders dient te worden ondertekend is te vinden op de site van de Rijksoverheid.  Met het toestemmingsformulier wordt door beide ouders aangegeven dat het akkoord is dat het kind met een van de ouders op vakantie gaat. Hiernaast is het ook verstandig om een uittreksel uit het gezagsregister mee te nemen, waardoor kenbaar is dat men (mede) het ouderlijk gezag over het kind heeft. Een uittreksel uit het gezagsregister kan worden aangevraagd bij de centrale balie van de rechtbank. Is er in het verleden een beslissing door de rechtbank genomen over het gezag, dan is het ook verstandig om een kopie van deze uitspraak mee te nemen.

Indien van de andere gezaghebbende ouder geen toestemming wordt verkregen voor het aanvragen van identiteitsbewijs of een vakantie naar het buitenland, kan de rechtbank in kort geding worden verzocht om vervangende toestemming te verlenen.

Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met neem dan contact op met één van onze specialisten.

-

in Personen- en familierecht.