Record 2015: 17.600 schadevergoedingen ex-verdachten

Rotterdam, 29-06-2016

Recent verscheen het onderzoek van het CBS over het aantal schadevergoedingen dat in 2015 is toegekend aan ex-verdachten. Men kan na de afloop van een strafzaak aanspraak maken op een schadevergoeding wanneer men niet veroordeeld wordt of geen straf opgelegd krijgt, maar wel in voorarrest heeft gezeten en/of kosten heeft gemaakt voor een advocaat.

Het CBS kwam tot de conclusie dat in 2015 17.600 vergoedingen zijn toegekend voor een bedrag van in totaal 28 miljoen euro. Dit is vier keer zoveel als in 2004.

Deze cijfers van het CBS, waarin meer schadevergoedingen zijn toegekend, wekken de indruk dat verdachten nu vaker in voorarrest verblijven ten opzichte van 2004.

Volgens een woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak heeft dit te maken met de huidige politieke en maatschappelijke opvattingen over een hardere aanpak van de misdaad. Deze opvattingen zouden er voor zorgen dat het Openbaar Ministerie vaker om voorlopige hechtenis vraagt.

Preventieve hechtenis is iets bijzonders. Het is een aantasting van een fundamenteel recht waar voorzichtig mee moet worden omgegaan. Menigeen spreekt dan ook van een zorgelijke ontwikkeling in het strafrecht.

Wanneer u meer wilt weten over dit onderwerp, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

-

Renée Boonstra in .