Tot ziens VAR, hallo modelovereenkomst!

Rotterdam, 09-05-2016

Het zal u niet ontgaan zijn, per 1 mei 2016 is de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) in werking getreden. Deze wet is gebaseerd op de gedachte dat er (te)veel schijnzelfstandigen zijn, die beschermd moeten worden. Deze bescherming wil de wetgever creëren door niet langer een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) af te geven. Want met een VAR was de opdrachtgever (inlener) gevrijwaard, dat wil zeggen dat de Belastingdienst bij de inlener geen belasting meer kon vorderen als toch werd vastgesteld dat sprake was van een arbeidsovereenkomst.

Met de nieuwe wetgeving wordt in feite teruggekeerd naar de situatie zoals die ook zo’n vijftien jaar geleden bestond. Opdrachtgevers zullen zelf weer veel meer moeten gaan beoordelen of sprake is van een opdrachtrelatie met een zzp’er (ondernemer), of dat het wellicht toch eigenlijk gaat om een verkapte arbeidsovereenkomst.

De Belastingdienst heeft modelovereenkomsten gepubliceerd. Als deze gebruikt worden, dan is in ieder geval in eerste instantie duidelijk dat er geen inhoudingsplicht is voor de inlener. Maar, het is geen vrijwaring meer! Met andere woorden, als uiteindelijk toch vast komt te staan dat sprake is van een arbeidsovereenkomst (fictieve dienstbetrekking) kan de inlener geconfronteerd worden met een naheffing voor de loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.

Het komende jaar wordt nog gezien als implementatiefase. Wel is er voor inleners alle reden om de inzet van zzp’ers binnen hun onderneming goed in kaart te brengen. Inleners dienen het komende jaar te benutten om in beeld te krijgen waar sprake is van echte zelfstandige ondernemers en waar sprake is van werknemers. Dat is bepaald niet altijd eenvoudig te onderscheiden, denk maar aan de pakketbezorgers van PostNL. Een belangrijke omslag in de denkwijze is vereist. Inleners zijn gewend geraakt aan de vrijwaring van de VAR, waardoor de algemene gedachte is dat contractueel is te regelen dat je als inlener geen risico loopt op een naheffing van de Belastingdienst. Helaas is er onder de nieuwe Wet DBA geen mogelijkheid meer om door middel van garanties/vrijwaringen alle risico’s op dit vlak uit te sluiten. Inleners zetten een goede stap door te werken aan een modelovereenkomst in lijn met de nieuwe wet. Maar daarnaast is het raadzaam te werken aan een risicobeheersing- en controlesysteem binnen de onderneming, waardoor ook tijdens de looptijd van de opdrachtovereenkomsten met enige regelmaat wordt (her)beoordeeld wat het risico op fiscale naheffingen is.

Wilt u meer advies over dit onderwerp, aarzel niet om contact op te nemen.

-

Bernard Bongaards in Arbeidsrecht.