Vrije advocaatkeuze

Rotterdam, 15-04-2016

Een verzekerde met een rechtsbijstandverzekering heeft het recht om zelf een advocaat te kiezen en de rechtsbijstandsverzekeraar moet de advocaatkosten betalen. Hij hoeft dus geen genoegen te nemen met de jurist die hij krijgt toegewezen.

Veel rechtsbijstandsverzekeraars hebben echter in hun polis opgenomen, dat de verzekerde wordt bijgestaan door een werknemer van de rechtsbijstandsverzekeraar en de kosten van een externe advocaat alleen worden gedekt, als de rechtsbijstandsverzekeraar meent dat de zaak aan een advocaat moet worden uitbesteed.

Het Hof van Justitie heeft al in 2013 geoordeeld, dat de verzekerde recht heeft op een vrije advocaatkeuze zodra er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure. Vervolgens is er een aantal jaar geprocedeerd over de vraag, wat valt onder het begrip “gerechtelijke of administratieve procedure”.

De rechtsbijstandsverzekeraars meenden bijvoorbeeld, dat een werknemer tijdens een ontslagprocedure bij het UWV geen vrije advocaatkeuze heeft. Een ontslagprocedure bij het UWV zou volgens hen geen gerechtelijke of administratieve procedure zijn. Het Hof van Justitie gaf onlangs de rechtsbijstandsverzekeraar weer ongelijk.

Kortom, een verzekerde werknemer heeft ook bij een procedure bij het UWV het recht om zelf een advocaat te kiezen. Mocht u in een ontslagprocedure bij het UWV worden betrokken, neem dan zo spoedig mogelijk contact met één van onze arbeidsrechtspecialisten op. Wij kunnen u meer vertellen over uw recht om zelf een advocaat te kiezen.

-

Jonathan Abraha in Arbeidsrecht.