Recht op bijstand advocaat tijdens politieverhoor per 1 maart 2016

Rotterdam, 11-04-2016

De Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland onder andere op het gebied van het strafrecht, heeft op 22 december 2015 bepaald, dat verdachten in een strafzaak recht hebben op bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor. Per 1 maart 2016 is dit recht in de praktijk gerealiseerd en moeten verdachten op dit recht worden gewezen.

De Hoge Raad heeft deze beslissing genomen, omdat Nederland uiterlijk 27 november 2016 de Europese richtlijn “Acces to a lawyer” moet hebben geïmplementeerd, waarin het recht is opgenomen van de verdachte om bijstand van een advocaat te hebben tijdens het politieverhoor.

Verdachten in een strafzaak hadden al het recht om een advocaat te spreken voor het politieverhoor (het salduz-recht). De verdachte kan op deze manier gewezen worden op zijn of haar rechten, uitleg krijgen over deze rechten en het verhoor met de advocaat voorbereiden. Het verzoek van een verdachte om bijstand van de advocaat tijdens het verhoor kon voor de beslissing van de Hoge Raad door de politie afgewezen worden. Wanneer er wel bijstand werd verleend, was de rol van de advocaat beperkt. De advocaat moest er met name op toezien dat tijdens het verhoor geen ongeoorloofde druk op de verdachte werd uitgeoefend.

Per 1 maart 2016 moeten de verdachten actief op hun recht op bijstand tijdens het verhoor gewezen worden. Pas als zij hier ondubbelzinnig afstand van doen, vindt geen verhoorbijstand plaats. De verdachte en zijn of haar advocaat zullen dan ook goed moeten bespreken of de verhoorbijstand van belang kan zijn in de strafzaak. De rol van de advocaat tijdens het verhoor, welke volgens de richtlijn actief zal zijn, moet nog worden ingevuld. Hierover dient het parlement zich de komende tijd te buigen.

Wanneer u meer wilt weten over dit onderwerp, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

-

Renée Boonstra in Strafrecht.