Panama papers en klokkenluiders

Rotterdam, 06-04-2016

In tijden van Panama papers wordt maar weer eens duidelijk hoe schadelijk het kan zijn als bedrijfsgevoelige informatie in de publiciteit komt. Het is daarom zeer waardevol om als ondernemer te zorgen, dat u duidelijke afspraken heeft met uw werknemers over geheimhouding van bedrijfsgevoelige informatie. Daarmee bedoel ik uiteraard niet, dat u contractueel moet regelen dat misstanden verborgen blijven voor de buitenwereld. Een goede ondernemer zorgt er voor, dat er intern mogelijkheden zijn voor werknemers om eventuele vermoedens van een misstand te melden, zonder vrees voor represailles.

In dat verband is het zeker voor grote organisaties (meer dan 50 werknemers) van belang te weten, dat er een wet is aangenomen op grond waarvan zij verplicht zijn een interne regeling voor de omgang met klokkenluiders op te stellen. Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden zal ook de Ondernemingsraad geraadpleegd moeten worden (instemmingsrecht). Dit is een direct gevolg van de Wet Huis voor Klokkenluiders, die naar alle waarschijnlijkheid op 1 juli a.s. in werking zal treden.

Als u behoefte heeft aan het regelen van de processen rondom (vermoedens van) een misstand, neemt u vooral contact met ons op.

-

Bernard Bongaards in Arbeidsrecht.