Hoezo fair play in het ambtenarenrecht?

Rotterdam, 16-12-2015

De ambtenaar die zijn bevoegdheid om vertrouwelijke registers te raadplegen gebruikt om voor zichzelf informatie te verzamelen, bijvoorbeeld over de vriend van zijn dochter of de buurman, maakt zich schuldig aan een ernstige misdraging. Een straf-ontslag dreigt dan voor hem met als gevolg geen recht op een werkloosheidsuitkering.

Het overheidsorgaan, bijv. het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dat als werkgever in het kader van een meningsverschil over het functioneren van een werknemer vertrouwelijke registers raadpleegt die zijn aangelegd met een geheel ander doel gaat vrijuit, althans dat vindt de hoogste ambtenarenrechter.

Zo kan het Ministerie van Veiligheid en Justitie als zij vindt, dat de portier vaak te laat op zijn werk verschijnt, straffeloos het Justitieel Documentatie Register (waarin strafbare feiten worden genoteerd) raadplegen om te kijken of daaruit nog een aanvullende reden zou kunnen blijken om de portier te ontslaan.

Bent u of wordt u met dit verschijnsel geconfronteerd mail dit dan aan secretariaat@rischen-nijhuis.com. Wij willen kijken of een eind kan worden gemaakt aan deze praktijk door middel van een (proef)proces of door individuele procedures. U krijgt binnen 5 werkdagen een reactie op uw mail.

-

in Arbeidsrecht.