Aanpak overlastgevende drugspanden in Rotterdam

Rotterdam, 08-12-2015

De gemeente Rotterdam en de politie zetten zich in om de overlast rond drugspanden tegen te gaan. Woningen of ander soort panden waar soft- of harddrugs wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt kunnen in sommige gevallen overlast geven (verstoring openbare orde, criminaliteit etc.) en dat wil de gemeente tegengaan.

Woningen of ander soort panden die al enige tijd op de radar staan, bijvoorbeeld doordat meldingen binnenkomen van overlast, houdt de gemeente in de gaten en geeft in sommige gevallen aanleiding voor de politie om invallen in deze woningen of ander soort panden te doen. Zo heeft de politie enige tijd terug een actie uitgevoerd waarbij meerdere panden in Rotterdam-Zuid zijn ingevallen. Bij deze invallen hebben er een aantal aanhoudingen plaatsgevonden van personen die worden verdacht van de aanwezigheid van drugs, het telen ervan, dan wel het er in handelen.

Naast dat deze personen vervolgd kunnen worden door het Openbaar Ministerie (het strafrechtelijke traject), kan een dergelijke inval ook andere grote gevolgen hebben. Zo werd aan een van de aangehouden personen ook een brief uitgereikt door de gemeente Rotterdam waarin het voornemen kenbaar werd gemaakt zijn of haar woning tijdelijk te sluiten (het bestuurs-rechtelijke traject). De burgemeester heeft deze bevoegdheid op grond van de Opiumwet, waarbij hij de betreffende perso(o)n(en) tijdelijk op straat kan zetten.

Tegen het voornemen of het besluit van de burgemeester kan men actie ondernemen door een zienswijze in te brengen, dan wel bezwaar aan te tekenen tegen het besluit.

Wanneer u meer wilt weten over dit onderwerp, over het strafrechtelijke of bestuursrechtelijke traject, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

-

Renée Boonstra in Strafrecht.