Doorberekenen van huurbemiddelingskosten: het antwoord van de Hoge Raad

Rotterdam, 05-11-2015

Onlangs heeft de Hoge Raad in zijn arrest antwoord gegeven op een vraag die huurbemiddelaars, verhuurders en huurders al lange tijd bezig houdt: “Mogen huurbemiddelaars bij het tot stand komen van een huurovereenkomst aan particuliere huurders huurbemiddelingskosten doorberekenen?”

De Hoge Raad heeft daarover het volgende geoordeeld:

In het geval een verhuurder met een huurbemiddelaar overeenkomt dat de door de verhuurder aan te bieden woonruimte tegen betaling of om niet op de website van de huurbemiddelaar wordt geplaatst en het voor iedereen kenbaar is dat deze woonruimte te huur is, kan worden gesproken van een bemiddelingsovereenkomst. In dat geval is het de huurbemiddelaar niet toegestaan om bij het tot stand komen van een huurovereenkomst zogenaamde bemiddelingskosten bij de particuliere huurder in rekening te brengen.

Het maakt daarbij geen verschil of de huurbemiddelaar zelf actief de verhuurder benadert met het verzoek of hij woonruimte te huur heeft, of dat de verhuurder aan de huurbemiddelaar meldt dat de woonruimte op de website van de huurbemiddelaar kan worden geplaatst.

In het geval de website van de huurbemiddelaar alleen als een zogenaamd “elektronisch prikbord” fungeert, de verhuurder en huurder niet van elkaar worden afgeschermd en het dus mogelijk is dat de verhuurder en huurder rechtstreeks en zonder tussenkomst van de huurbemiddelaar met elkaar in contact komen om over de totstandkoming van een huurovereenkomst te onderhandelen, is geen sprake van een bemiddelingsovereenkomst. In dat geval is het de huurbemiddelaar – voor zover mogelijk – wel toegestaan om kosten bij de huurder in rekening te brengen. Het is daarbij wel van belang, dat in de advertentie van de woonruimte wordt vermeld, dat de huurder contact dient op te nemen met de verhuurder en ook de contactgegevens van de verhuurder in de advertentie zijn vermeld.

Hebt u zelf huurbemiddelingskosten in rekening gebracht of hebt u als huurder huurbemiddelingskosten voldaan en vraagt u zich af of dat rechtsgeldig was? Neem dan contact op.

-

Suzanne Nooteboom in Contractenrecht.