Ja, kinderalimentatie opnieuw op de schop!

Rotterdam, 16-10-2015

Het antwoord op de vraag die wij stelden in ons artikel van 21 september jl. is door de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege van Nederland, gegeven. Vorige week heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan en duidelijkheid geschapen over hoe de kinderalimentatie moet worden berekend en daarmee zal er een einde komen aan de verdeelde uitspraken van rechters door het land.

Het advies tot nu toe (in 2015) was het volledig te ontvangen bedrag aan kindgebondenbudget door de alleenstaande ouder in mindering te brengen op het bedrag dat nodig is om in de kosten van de kinderen te voorzien (de behoefte). Het resultaat hiervan was, dat alimentatieplichtige ouder niets of bijna niets hoefde te betalen.

De Hoge Raad heeft nu beslist, dat wel rekening moet worden gehouden met het kindgebonden budget, maar alleen bij de vaststelling van het inkomen van de alleenstaande ouder die het kind verzorgt.

Aangezien deze wijze van berekening weer tot andere resultaten kan leiden, kan ik mij zo voorstellen dat u hierover meer wilt weten.

U kunt in dat geval uiteraard contact met ons opnemen.

-

in Personen- en familierecht.