Duidelijkheid bij inhuur zelfstandigen? Mwoah!

Rotterdam, 19-10-2015

Per 1 januari 2016 zouden de modelovereenkomsten van de Belastingdienst zekerheid en duidelijkheid moeten geven over de plicht al dan niet loonheffing in te houden bij de inhuur van een ZZP’er. Op 19 oktober jl. heeft de staatssecretaris laten weten dat hij die datum niet haalbaar vindt en hij richt zich nu op 1 april 2016. Het wetsvoorstel is nog in behandeling bij de Eerste Kamer, maar het doel is dat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt afgeschaft. Vorige week (13 oktober 2015) was het dan eindelijk zover. De Belastingdienst plaatste voorbeeldovereenkomsten voor de inhuur van zelfstandigen (ZZP).

Maar of hiermee nu duidelijkheid gegeven wordt aan de inlener en de zelfstandige, dat is zeer de vraag. Veel voorkomende situaties zijn bijvoorbeeld de tijdelijke inhuur van een manager, recruiter, communicatie adviseur, financieel expert. In die gevallen zou de voorbeeldovereenkomst voor de inhuur van een externe deskundige gebruikt moeten worden. Op basis van een paar zinnen uit de overeenkomst blijkt al dat het gebruik van de overeenkomst zeker geen duidelijkheid geeft.

“Op basis van de op dit moment geldende regelgeving kan een fictieve dienstbetrekking, de zgn. gelijkgesteldenregeling, niet worden uitgesloten. … Dat betekent dat ik (de belastinginspecteur) een voorbehoud maak, voor de situaties waarin de bedoelde regeling voor gelijkgestelden van toepassing is …Eventueel moet de opdrachtgever in die situatie, dus wel loonheffingen afdragen of voldoen.”

Daar komt bovendien nog bij dat wanneer de inlener en zelfstandige een wijziging aanbrengen in deze standaardtekst, dit direct tot gevolg heeft dat zij niet meer kunnen vertrouwen op het feit dat er geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen. Bovendien moeten de inlener en zelfstandige ervoor zorgen, dat een duidelijke verwijzing naar de door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst is opgenomen, met vermelding van het door de Belastingdienst toegekende nummer. Als deze verwijzing niet is opgenomen mag er niet op vertrouwd worden dat geen loonheffing verschuldigd is. Eenzelfde algemene uitzondering geldt wanneer de uitvoering van de overeenkomst niet volledig strookt met hetgeen de inlener en ZZP’er in de overeenkomst hebben afgesproken.

Er is daarom alle aanleiding om u als inlener of ZZP’er goed te laten adviseren bij het aangaan van een samenwerking. Als u meer wilt weten over de risico’s bij de inhuur van ZZP’ers, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

-

Jonathan Abraha Bernard Bongaards in Arbeidsrecht.