Bestuurdersaansprakelijkheid

Rotterdam, 13-10-2015

De bestuurder is zich op het moment van inschrijving vaak niet bewust van de risico’s die dit met zich mee kan brengen. Zo kan de bestuurder van een BV persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor schulden van de BV (op grond van bestuurdersaansprakelijkheid). Het komt regelmatig voor dat dit na een faillissement van de BV gebeurt. De bestuurder wordt dan persoonlijk aansprakelijk gehouden doordat bijvoorbeeld:

  • de boekhouding niet is bijgehouden;
  • de jaarrekening te laat is gedeponeerd;
  • verplichtingen zijn aangegaan die de BV niet kan nakomen;
  • de bestuurder zich persoonlijk ongerechtvaardigd heeft verrijkt;
  • in strijd met de statuten is gehandeld;
  • de betalingsonmacht niet tijdig aan de fiscus is gemeld;
  • financiering is verstrekt zonder daarvoor zekerheid te hebben verkregen;
  • te makkelijk grote financiële verplichtingen zijn aangegaan;
  • een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijke veroordeling niet wordt nageleefd;

Wat u wellicht niet weet, is dat ook de feitelijk leidinggevende die formeel niet staat ingeschreven als bestuurder aansprakelijk kan worden gehouden voor schulden van de BV. Dit kan bijvoorbeeld, indien de feitelijk leidinggevende namens de BV heeft gehandeld. Mocht iemand als feitelijke leidinggevende worden gekwalificeerd, dan kan hij ook te maken krijgen met bestuurdersaansprakelijkheid.

Bent u ondernemer, schuldeiser, bestuurder of feitelijk leidinggevende en wenst u advies over bestuurdersaansprakelijkheid, neem dan contact met ons op.

-

Jonathan Abraha in Arbeidsrecht.