Onterecht als verdachte aangemerkt (sepotcode 01)

Rotterdam, 10-09-2015

Op een dag moest meneer X zich verantwoorden bij een Officier van Justitie omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan mishandeling. Onterecht vond meneer X omdat hij niet zelf mishandeld had maar omdat hij mishandeld was door meneer Y.

Meneer X werd van de weg gereden en gemaand tot stoppen op een nabijgelegen parkeerplaats. Aldaar stapten beide heren uit en kwam meneer Y dreigend op hem af en sloeg hem enkele malen. Daarop heeft meneer X zich verdedigd.

Blijkens de processen-verbaal stonden beide verklaringen lijnrecht tegenover elkaar maar er was een onafhankelijke getuige die de lezing van meneer X volledig ondersteunde.

Gelet op die onafhankelijke getuigenverklaring was denkbaar dat de Officier van Justitie de zaak zou afdoen met een sepot wegens gebrek aan bewijs (sepotcode 02). De Officier van Justitie stelde echter voor om de strafzaak tegen meneer X te seponeren omdat er sprake was van medeschuld (sepotcode 71). Meneer X vond het allang best dat hij geen straf kreeg maar hij dacht niet na over mogelijke consequenties voor zijn JUDOC (Justitiële documentatie) en voor de afgifte van een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) indien hij akkoord zou gaan met dit voorstel.

De raadsvrouw heeft namens meneer X betoogd dat dit niet de juiste reden is voor een sepot omdat er geen sprake was van medeschuld. Uit het procesdossier bleek dat meneer X bij de politie niet eens als verdachte is gehoord maar enkel als getuige. Meneer X was dus ten onrechte als verdachte aangemerkt en alleen om die reden moest de zaak geseponeerd worden. De Officier van Justitie heeft de raadsvrouw gevolgd en de zaak geseponeerd omdat meneer X onterecht als verdachte was aangemerkt.

Voor meneer X een uitstekend resultaat te meer omdat de reden voor een sepot nadelige consequenties kan hebben voor de afgifte van een VOG en hij bij deze sepotgrond daarvan in de toekomst geen last van zal ondervinden.

-

Trix Maandag Renée Boonstra in Strafrecht.