Kinderalimentatie opnieuw op de schop?

Rotterdam, 21-09-2015

De wijze waarop de kinderalimentatie wordt berekend, is de afgelopen tijd aan verandering onderhevig. Sinds jaar en dag wordt de hoogte van de kinderalimentatie vastgesteld volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door de Expertgroep Alimentatienormen. De rechter mag hiervan afwijken, maar in de praktijk kwam dit nauwelijks voor.

Per 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen in werking getreden. Als gevolg hiervan is de alleenstaande-ouderkorting afgeschaft en werd het kindgebonden budget van alleenstaande ouders verhoogd met de alleenstaande ouderkop. De Expertgroep Alimentatienormen paste de richtlijnen aan en gaf het advies om het totale kindgebonden budget in mindering te brengen op de behoefte van het kind. Het gevolg hiervan was, dat de bijdragen van de alimentatieplichtigen in sommige gevallen fors omlaag gingen of zelfs op nihil werden gesteld. Veel alimentatieplichtigen zijn om deze reden een procedure gestart.

Het advies van de Expertgroep heeft tot veel commotie geleid: is niet eerst de ouder verantwoordelijk voor de kinderen en dan pas de overheid? En is de uitkomst van de berekening wel redelijk? Door de verdeelde en onvoorspelbare uitspraken van rechtbanken en hoven weten cliënten en hun advocaten niet waar zij aan toe zijn.

Omdat van belang is dat er duidelijkheid komt, heeft het hof Den Haag prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan de Hoge Raad over de uitleg van een rechtsregel. Het antwoord op de vraag is nodig om een beslissing te nemen in de zaak en de vraag moet aan de orde zijn in een groot aantal samenhangende zaken.

De Hoge Raad zal een antwoord moeten geven op de vraag hoe de kinderalimentatie moet worden berekend. Op 4 september 2015 heeft de Advocaat-Generaal een advies geschreven aan de Hoge Raad (een zogenaamde conclusie). De Advocaat-Generaal meent dat het totale kindgebonden budget niet in mindering moet worden gebracht op de behoefte van het kind, maar moet worden opgeteld bij de draagkracht van de alimentatiegerechtigde alleenstaande ouder (draagkracht staat voor het deel van de kosten van de kinderen dat hij of zij kan dragen). Deze wijze van berekening zal tot andere uitkomsten leiden in procedures. Het is nu wachten op de beslissing van de Hoge Raad!

Wilt u meer weten over dit onderwerp of wilt u advies inwinnen over het wijzigen van kinderalimentatie, dan kunt u contact met ons opnemen.

-

Renée Boonstra in Personen- en familierecht.