Huur van woning tijdens leegstand

Rotterdam, 31-08-2015

Bij leegstand van een woning kan het tijdelijk verhuren een goede oplossing zijn om dubbele woonlasten te voorkomen. De Leegstandwet maakt het mogelijk een leegstaande woning tijdelijk te verhuren. Op grond van de Leegstandwet kan de gemeente een vergunning verlenen tot het aangaan van een tijdelijke huurovereenkomst voor de duur van maximaal vijf jaar. Aan het (tijdelijk) verhuren van een woning kleven ook nadelen. Denk bijvoorbeeld aan de kans dat de woning niet netjes wordt bewoond, het risico dat de huurpenningen niet worden betaald of dat de huurder in de woning een hennepplantage exploiteert.

Voorzorgsmaatregelen kunnen worden getroffen om de risico’s te beperken.

Vóór het sluiten van de huurovereenkomst:

  • Zorg voor identificatie van de huurder (en maak een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs);
  • Vraag om salarisspecificaties en/of jaaropgaven en maak ook daarvan een kopie;
  • Vraag om een kopie van een bankafschrift;
  • Spreek met de huurder af, dat de huurpenningen per bank worden voldaan;
  • Maak duidelijke afspraken met de huurder over bijvoorbeeld het onderhoud aan de woning en over het (laten) bezichtigen en inspecteren van de woning;
  • Laat de huurder zelf een overeenkomst met betrekking tot de levering van gas, water en licht afsluiten.

Uiteraard is het van belang, dat de huurder een huurovereenkomst ondertekent, waarin alle afspraken zijn opgenomen. Als de woning via de Leegstandswet wordt verhuurd, kan gebruik worden gemaakt van de daarvoor beschikbare standaard huurovereenkomst, waarin tevens is opgenomen wat te doen als de woning wordt verkocht.

Tijdens de huurovereenkomst:

  • Controle van de woning met enige regelmaat is aan te bevelen. Denk er daarbij aan, dat alle kamers van de woning worden bekeken. Ook is het belang, dat een bezoek aan de woning met de huurder wordt afgestemd (teneinde zijn/haar privacy te waarborgen). Maak dus altijd eerst een afspraak.
  • Houd – indien mogelijk – contact met de buren en vraag of zij bij verdachte omstandigheden kunnen alarmeren.

Natuurlijk kunnen nooit alle risico’s worden uitgesloten en kunnen zich (onvoorzienbare) problemen voordoen. Hebt u een probleem met een huurder of vragen over de (tijdelijke) verhuur van een woning, dan kunt u altijd contact opnemen.

-

Suzanne Nooteboom in Contractenrecht.