Mediation in het strafrecht: een alternatieve vorm van geschiloplossing

Rotterdam, 28-07-2015

In andere rechtsgebieden wordt er al veelvuldig gebruik van gemaakt: mediation. Met behulp van een onafhankelijke bemiddelaar worden in onderling overleg afspraken tussen partijen gemaakt en wordt het geschil opgelost. Het onderlinge overleg verdient in veel zaken de voorkeur. Denk maar aan familiezaken, waarbij een geschil bestaat tussen de ouders over bijvoorbeeld een omgangsregeling. Ondanks dat de ouders niet meer samen zijn, zullen zij samen de ouders blijven van hun kinderen en zullen zij hun problemen onderling moeten oplossen.

Een rechtsgebied waarbinnen geschiloplossing door mediation minder vanzelfsprekend wordt geacht, is het strafrecht. Maar hier komt langzaamaan verandering in. Eén van de doelen van het strafrecht is te voorkomen, dat nieuwe delicten worden gepleegd. In sommige gevallen wordt dit doel niet bereikt door het opleggen van een straf. Denk bijvoorbeeld aan een langdurende burenruzie of huiselijk geweld. Om te voorkomen, dat de situatie nog een keer uit de hand loopt, kan het goed zijn om met elkaar aan tafel te gaan zitten, het uit te praten en afspraken te maken.

Ook in zaken waarbij de verdachte en het slachtoffer elkaar niet kennen, kan mediation van pas komen. Denk hierbij aan woninginbraken of verkeersongelukken. Zowel voor de verdachte als het slachtoffer kan het belangrijk zijn om met elkaar te bespreken wat er is gebeurd en waarom, wat de gevolgen zijn en hoe de schade wordt vergoed. Het slachtoffer kan zien, dat de verdachte geen “monster” is en de verdachte kan haar of zijn verantwoording nemen. Bij een geslaagde mediation kan het zijn, dat de rechter nadien kiest voor een voorwaardelijke straf of een schuldverklaring zonder straf, nu met de mediation het doel al is bereikt.

De officier van justitie of de rechter kan een voorstel doen tot mediation. Het initiatief hiertoe kan ook vanuit de verdachte komen. De verdachte zou dit voorstel alleen kunnen accepteren als geen discussie bestaat over de betrokkenheid bij het delict. Als aan u een dergelijk voorstel wordt gedaan en u wenst advies te hebben van één van onze strafrechtspecialisten, neem dan contact met ons op.

-

Renée Boonstra in Strafrecht.