“Sukkel”, beledigend?

Rotterdam, 17-06-2015

Tijdens een verhoor van een politieman verzuchtte een advocaat het woord “ sukkel” en op de vraag wat hij zei, herhaalde hij dit woord. De politieman doet aangifte van belediging tegen deze advocaat maar de vraag is of dit strafrechtelijk gezien belediging is?

Het Hof te Den Bosch overwoog op 29 april jl. dat een uitlating als beledigend moet worden beschouwd, wanneer zij de strekking heeft een ander bij het publiek in een ongunstig daglicht te stellen en hem aan te randen in zijn eer en goede naam. Het oordeel of daarvan sprake is kan afhangen van de context waarin de uitlating is gedaan.

Het Hof achtte in deze zaak de uitlating op zich genomen beledigend maar sprak de advocaat vrij omdat hij niet het (voorwaardelijk) opzet heeft gehad om de politieman in zijn eer en goede naam aan te tasten. Hij zei het in een verzuchting en zacht en het was niet bestemd voor de politieman die het overigens de eerste keer niet gehoord had.

Ook bij herhaling van het woord “sukkel” maakte hij zich niet schuldig aan belediging omdat hij zich niet of onvoldoende gerealiseerd had dat dit antwoord door de politieman als beledigend ervaren zou worden.

Als ook u voor een soortgelijk feit wordt gedagvaard, schakel dan één van onze strafrechtspecialisten in.

-

Trix Maandag in Strafrecht.