Wel of niet betrokken bij een vechtpartij?

Rotterdam, 06-05-2015

Bent u opgepakt na een vechtpartij en wordt u strafrechtelijk vervolgd voor openlijke geweldpleging? Bent u het hiermee niet eens, omdat u niet betrokken was bij de vechtpartij? Ik raad u aan in dat geval contact op te nemen met een van onze strafrechtadvocaten.

Tot voor kort was het zo, dat je al snel als betrokkene werd aangemerkt als je ook maar in de buurt staat van een vechtpartij: “als je erbij staat, dan ben je erbij”. Alleen al om die reden kon je door de strafrechter worden veroordeeld voor openlijke geweldpleging en een straf opgelegd krijgen.

Hier is nu verandering in gekomen. In de rechtspraak wordt nu pas aangenomen, dat sprake is van het in vereniging plegen van geweld, indien de betrokkene een voldoende significante of wezenlijke bijdrage levert aan het toegepaste geweld. Er moet sprake zijn van gedragingen die het geweld hebben bevorderd. Deze gedragingen kunnen ook van niet fysiek gewelddadige aard zijn, maar het enkel erbij staan is dus niet meer voldoende.

Gelet hierop is het raadzaam contact op te nemen met een advocaat om te bezien of een veroordeling voorkomen kan worden. Door een veroordeling krijgt u namelijk een justitiële documentatie (voorheen: strafblad) en dit kan weer negatieve gevolgen hebben voor afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

-

Renée Boonstra in Strafrecht.