Alimentatie APK

Rotterdam, 06-02-2015

U betaalt of ontvangt kinderalimentatie? Wist u in dat geval dat vanaf 1 januari 2015 er nieuwe fiscale regels zijn die van grote invloed kunnen zijn op die kinderalimentatie? Deze gewijzigde regels kunnen er voor zorgen dat u nu te veel betaalt of te weinig ontvangt. Maar hoe komt u daar achter?

Rischen & Nijhuis, advocaten speelt hier op in. Speciaal hiervoor hebben wij de Alimentatie APK ontwikkeld, zodat u zeker weet of uw kinderalimentatie wel 2015-proof is.

Wat kunt u van ons verwachten? De alimentatie APK bestaat uit een alimentatieberekening en een daaraan gekoppeld advies. Een advies waarin, op basis van onze jarenlange proceservaring, ook de kans van slagen in een eventuele procedure tot wijziging van de alimentatie wordt besproken.

De kosten van de Alimentatie APK bedragen € 350,00 ex BTW en kantoorkosten. Wilt u gebruikmaken van de alimentatie APK dan zenden wij u een lijst toe van de door ons benodigde gegevens. Na ontvangst van de stukken bevestigen wij u voorts binnen welke termijn u de uitkomst van de Alimentatie APK kunt verwachten

U kunt voor aanvullende informatie contact opnemen met de leden van onze sectie familierecht.

-

Fabrizia de Wit in Personen- en familierecht.