Alcoholslotprogramma: vervolg

Rotterdam, 30-01-2015

Eerder al schreef ik over het alcoholslotprogramma dat in Nederland al enige tijd in de belangstelling staat. Recent hebben zich ontwikkelingen voorgedaan, reden waarom ik hier opnieuw aandacht aan besteed.

Het alcoholslotprogramma kan door het CBR worden opgelegd aan bestuurders die met te veel alcohol op aan het verkeer hebben deelgenomen (promillage tussen 1,3 en 1,8, resp. 70 en 785 ug/l). De oplegging van het alcoholslotprogramma wordt door de deelnemers als een zware maatregel ervaren.

Tot op heden werden de bestuurders, naast de oplegging van het alcoholslotprogramma
(een bestuursrechtelijke maatregel), ook nog strafrechtelijk vervolgd. Door het gerechtshof Den Haag is op 22 september 2014 beslist, dat een bestuurder niet ook nog strafrechtelijk kan worden vervolgd als eerder aan hem of haar een alcoholslotprogramma is opgelegd. Het gerechtshof meent namelijk dat de bestuurder hiermee twee keer zou worden gestraft voor hetzelfde feit en dit is in strijd met het in Nederland heersende ‘ne bis in idem’ beginsel.

Het Openbaar Ministerie kan zich niet verenigen met de beslissing van het gerechtshof Den Haag en is hiertegen in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Alvorens de Hoge Raad hier een oordeel over zal geven, heeft de Advocaat-Generaal een advies geschreven voor de Hoge Raad. De Advocaat-Generaal schaart zich in zijn advies achter de beslissing van het gerechtshof. Wanneer de Hoge Raad het advies volgt, zal een bestuurder niet meer strafrechtelijk worden vervolgd en veroordeeld als eerder aan hem al een alcoholslotprogramma is opgelegd. Vanzelfsprekend brengt dit mee, dat wanneer de Hoge Raad het advies niet volgt, aan de bestuurder naast het alcoholslotprogramma ook nog een straf kan worden opgelegd. Naar verwachting zal de Hoge Raad hierover op 17 maart 2015 uitspraak doen. Deze beslissing zal grote gevolgen hebben voor lopende procedures.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact met ons opnemen.

-

Renée Boonstra in Strafrecht.