Mediation bij scheiding in de toekomst wettelijk verplicht?

Rotterdam, 15-12-2014

“Mediation is het antwoord op vechtscheidingen.” Althans dat stelt de Kinderombudsman naar aanleiding van zijn “Adviesrapport vechtscheidingen”. Mediation zou daarom wat de Kinderombudsman betreft wettelijk moeten worden verplicht.

Per jaar gaan ongeveer 70.000 stellen met minderjarige kinderen uit elkaar. Gelukkig kunnen de ouders in veel gevallen goede afspraken maken. Echter, voor circa 3.500 kinderen per jaar is dat niet zo. Deze kinderen komen in de knel te zitten, omdat de scheiding van de ouders uitmondt in een vechtscheiding. Op dit moment hebben circa 16.000 kinderen in Nederland problemen vanwege de vechtscheiding van hun ouders.

Uit het rapport van de Kinderombudsman blijkt dat als het ouders lukt om toch met elkaar te blijven praten schade bij kinderen wordt voorkomen. Belangrijk is daarbij dat de ouders al in vroeg stadium duidelijke afspraken maken. Het is namelijk niet de scheiding zelf die schade bij kinderen veroorzaakt, maar het ontstaan en aanhouden van de conflicten tussen de ouders.

Deze uitkomst van het onderzoek heeft de Kinderombudsman doen besluiten om de Rijksoverheid aan te bevelen om mediation wettelijk te verplichten. In Noorwegen bestaat deze verplichting al en met goede resultaten. Daar moeten ouders maximaal drie, door de overheid vergoede, mediationsessies doorlopen voordat ze naar de rechter mogen stappen.

Wij blijven uiteraard voor u de ontwikkelingen op dit vlak volgen en indien u meer wilt weten over dit onderwerp, kunt u contact met ons opnemen.

-

Fabrizia de Wit in Personen- en familierecht.