Gemeente teruggefloten om vuurwerkverbod

Rotterdam, 29-12-2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum wenste dit jaar de overlast door het afsteken van vuurwerk tegen te gaan door in een gedeelte van de binnenstad een vuurwerkverbod in te stellen. Een plaatselijke vuurwerkhandelaar maakte bezwaar. In afwachting van de beslissing van de gemeente op zijn bezwaar vroeg de handelaar de rechtbank in het kader van een voorlopige voorziening om het besluit te schorsen.

In deze zaak is de voorzieningenrechter niet ingegaan op de inhoudelijke bezwaren van de vuurwerkhandelaar, maar heeft hij het vuurwerkverbod op een formele grond geschorst. Volgens de voorzieningenrechter was het college van burgemeester en wethouders niet bevoegd om het vuurwerkverbod in te stellen. Een vuurwerkverbod valt onder de handhaving van de openbare orde. Alleen de burgemeester is bevoegd een dergelijk verbod in te stellen.

De bevoegdheid van de burgemeester om een vuurwerkverbod in te stellen, moet wel in de wet zijn vastgelegd, omdat hiermee mogelijkheden van burgers worden beperkt. Nu in de apv van Hilversum niet expliciet was vastgelegd dat de burgemeester een vuurwerkverbod kon instellen, bepaalde de rechter dat het vuurwerkverbod de komende jaarwisseling in Hilversum niet van kracht is.

Gemeenten kunnen het door de rechter gesignaleerde probleem oplossen door in de apv op te nemen dat de burgemeester vuurwerkverboden kan instellen. De uitspraak voorkomt dan ook niet dat in de toekomst de gemeente Hilversum en andere gemeenten met vuurwerkverboden zullen komen. Of inhoudelijke bezwaren dan voldoende zijn om een vuurwerkverbod tegen te houden, zal nog moeten blijken.

-

in Arbeidsrecht.