U wint een procedure tegen de overheid: worden de kosten vergoed?

Rotterdam, 03-11-2014

Als u gelijk heeft gekregen in een procedure tegen de overheid, heeft u recht op een proceskostenvergoeding. Volgens de wettelijke regeling in het bestuursrecht wordt slechts een deel van de kosten door het verliezende overheidsorgaan vergoed. De door u daadwerkelijk gemaakte advocaatkosten kunnen veel hoger zijn uitgevallen. In zo’n geval loont het om te kijken of u die kosten nog via een civiele vordering op een andere overheid kunt verhalen.

Dit is mogelijk in het geval een ander dan de partij tegen wie de eerste procedure werd gevoerd ook verantwoordelijk kan worden gehouden voor die kosten, bijvoorbeeld op grond van onrechtmatige daad. Dit blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad van 23 mei 2014.

In die zaak bij de Hoge Raad werd het besluit van de burgemeester over de intrekking van een vergunning door de bestuursrechter vernietigd. De vergunninghouder werd dus in het gelijk gesteld. Zijn gemaakte advocaatkosten werden volgens standaardbedragen vergoed en hij bleef met een aanzienlijke kostenpost zitten. De vergunninghouder vorderde vervolgens van de Staat in een civiele procedure vergoeding van de door hem gemaakte advocaatkosten voor zover deze in de bestuursrechtprocedure niet waren vergoed. Volgens de vergunninghouder had de Staat onrechtmatig gehandeld door een onzorgvuldig advies te geven in de bestuursrechtprocedure. De regeling in het bestuursrecht, waarbij de proceskostenvergoeding wordt beperkt tot standaardbedragen, stond er volgens de Hoge Raad niet aan in de weg dat de daadwerkelijk gemaakte advocaatkosten alsnog bij de Staat in rekening zouden kunnen worden gebracht.

Als u meer wilt weten over dit onderwerp, kunt u contact met ons opnemen.

-

in Contractenrecht.