Vrije advocaatkeuze: ook in een ontslagprocedure bij het UWV?

Rotterdam, 20-10-2014

Een rechtsbijstandsverzekeraar mag haar verzekerde het recht op vrije advocaatkeuze niet onthouden in gerechtelijke en administratieve procedures. De verzekerde hoeft dus geen genoegen te nemen met de rechtshulpverlener die de rechtsbijstandsverzekeraar hem toewijst. Hij mag zelf een advocaat uitkiezen en de verzekeraar moet de advocaatkosten betalen.

In de praktijk worden veel vragen gesteld over wat een gerechtelijke en een administratieve procedure is, waarbij het recht bestaat om zelf een advocaat te kiezen. Zo heeft een verzekerde in oktober 2014 een rechtzaak aangespannen tegen zijn rechtsbijstandsverzekeraar. De verzekerde wilde een advocaat voor het voeren van verweer tegen een dreigend ontslag.

De werkgever van de (verzekerde) werknemer had een ontslagaanvraag ingediend bij het UWV. De werknemer wilde de mogelijkheid om verweer te voeren tegen deze ontslagaanvraag niet onbenut laten, zijn baan staat immers op het spel. Hij had een rechtsbijstandsverzekering en heeft dan ook een beroep gedaan op zijn recht om zelf een advocaat te kiezen.

De rechtsbijstandsverzekeraar wil de kosten van de advocaat niet vergoeden omdat het recht om zelf een advocaat te kiezen niet zou gelden voor een procedure bij het UWV. In deze zaak stond de vraag dan ook centraal, of een procedure bij het UWV moet worden aangemerkt als een gerechtelijke of administratieve procedure waarbij de vrije advocaatkeuze niet mag worden onthouden. De Hoge Raad heeft deze vraag voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. De Hoge Raad heeft al wel te kennen gegeven, voorshands van mening te zijn, dat de procedure bij het UWV als een administratieve procedure kan worden aangemerkt. Mocht het Hof van Justitie van de Europese Unie tot dezelfde conclusie komen als de Hoge Raad, dan heeft de verzekerde werknemer ook het recht om zelf een advocaat te kiezen voor een procedure bij het UWV.

Heeft u vragen over het recht om zelf uw advocaat te kiezen, dan kunt u contact met ons opnemen.

-

Jonathan Abraha in Arbeidsrecht.