Mediation een goed alternatief voor procederen! Of niet?

Rotterdam, 27-10-2014

Mediation wint hand over hand terrein in Nederland als middel voor het oplossen van geschillen. In het oog springende voordelen van mediation zijn de navolgende:

– In plaats van twee advocaten die betaald moeten worden is er slechts sprake van één mediator. Mediation zal in de regel dan ook goedkoper zijn dan procederen;
– Bij mediation vinden de partijen een oplossing die het best bij hen (en de gemoedstoestand waarin zij verkeren) past. In een procedure worden zij opgezadeld met de oplossing van een rechter.
– Mediation gaat vaak sneller dan een procedure, zodat ook sneller duidelijkheid ontstaat.

De snelheid van de mediation is een niet te onderschatten voordeel boven het procederen. Hoe langer een geschil sleept hoe moeilijker het vaak is het nog op te lossen. Ook de overzichtelijkheid van de kosten is een belangrijk voordeel. Hier kunnen partijen zelf vooraf duidelijke afspraken over maken en zij behoeven dan niet achteraf verrast te worden door zeer hoge niet verwachte kosten.

Wel is een voorwaarde dat partijen bereid zijn samen te zoeken naar een oplossing. Indien partijen niet meer in staat zijn naar elkaar te luisteren en eigenlijk nog uitsluitend “oorlog” met elkaar willen voeren is mediation niet een kansrijke weg. Dan kan beter worden afgezien van mediation want de hiervoor genoemde voordelen zullen onder deze omstandigheden nooit bereikt worden.

Voor meer informatie over mediation en de kosten kunt u contact opnemen met één van de aan ons kantoor verbonden geregistreerde MfN-mediators. Zie hiervoor onze website.

-

Joop Nijhuis in Arbeidsrecht.