Ontslag docent

Rotterdam, 05-09-2014

Bij het ontslag van een docent spelen afwijkende spelregels ten opzichte van het ontslag van een ‘gewone’ werknemer een rol. Zo valt een docent vaak niet onder de bescherming van het BBA. Dit betekent, dat een docent kan worden ontslagen zonder dat eerst aan het UWV toestemming is gevraagd voor dat ontslag. Daar staat wel weer tegenover, dat er vaak een CAO geldt waarin bijzondere regels zijn opgenomen met betrekking tot het ontslag van een docent.

In een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland oordeelde de rechter, dat een taaldocent die werkzaam was in het MBO-onderwijs niet onder de werkingssfeer viel van het BBA en daarom zonder toestemming van het UWV ontslagen mocht worden. De docent stelde in dit geval ook dat het ontslag onredelijk was en vorderde een vergoeding. De rechter oordeelde echter, dat van een kennelijk onredelijk ontslag niet gebleken was. Het ontslag zonder ontslagvergoeding bleef daarom in dit geval in stand.

Hieronder treft u een link naar de uitspraak aan.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2014:3534&keyword=SVO

Als u meer wilt weten over dit onderwerp, kunt u contact met ons opnemen!

-

Bernard Bongaards in Arbeidsrecht.