Nog geen besluit van het overheidsorgaan

Rotterdam, 17-09-2014

Heeft u bij de gemeente een bouwvergunning aangevraagd, maar nog steeds niets gehoord? Of wacht u nog steeds op een beslissing van het Uwv? Is de beslissing op bezwaar nog niet binnen? U kunt dan een besluit afdwingen door een ingebrekestelling te sturen. Dit kan nadat de wettelijke beslistermijn is verstreken. Het kan ook zijn dat er in de wet geen beslistermijn is bepaald. Dan kunt u het overheidsorgaan in gebreke stellen, nadat de redelijke beslistermijn is verstreken. Wat een redelijke beslistermijn is, hangt af van de soort beslissing. De redelijke beslistermijn is in ieder geval verstreken na acht weken na indiening van de aanvraag.

De ingebrekestelling moet schriftelijk gebeuren. In de brief klaagt u dat u nog steeds geen besluit heeft ontvangen. U moet in de brief goed vermelden om welk te nemen besluit het gaat. Verder meldt u wanneer de beslistermijn is verstreken. Om bewijsproblemen over de ontvangst te voorkomen, kunt u de ingebrekestelling bij het overheidsorgaan zelf afleveren en een schriftelijke ontvangstbevestiging vragen of u kunt de brief aangetekend sturen. Pas in het geval het overheidsorgaan het mogelijk heeft gemaakt om de aanvraag per e-mail in te dienen, is het per e-mail sturen van de ingebrekestelling mogelijk.

Het overheidsorgaan heeft dan twee weken de tijd om alsnog een besluit te nemen. Blijft na de termijn van twee weken een beslissing uit, dan verbeurt het overheidsorgaan per dag dat het besluit uitblijft een dwangsom, voor maximaal € 1.260,–. De dwangsom bedraagt de eerste veertien dagen €â€‡20,– per dag, de daaropvolgende veertien dagen €â€‡30,– per dag, de overige dagen €â€‡40,– per dag. Ook kunt u dan bij de bestuursrechter terecht om een besluit af te dwingen. Bij de rechtbank kunt u dan namelijk beroep instellen tegen het niet tijdig beslissen.

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen!

-

Jonathan Abraha Suzanne Nooteboom in Contractenrecht.