Het all-in uurloon voor een werknemer

Rotterdam, 05-09-2014

Er is al geruime tijd enige onduidelijkheid over de vraag of en hoe een werkgever met een werknemer een all-in uurloon mag overeenkomen. Het is toegestaan het vakantiegeld en eventuele andere toeslagen in een all-in uurloon te verwerken. Het discussiepunt is vooral of de opbouw van vakantiedagen in dat all-in loon mag worden verwerkt. Het Europese Hof van Justitie acht een all-in uurloon in beginsel niet toegestaan. Het Hof van Justitie meent, dat voorkomen moet worden dat het recht op vakantie – met als doel uitrusten – wordt afgekocht met een financiële vergoeding. Echter, in bijzondere situaties acht het Hof van Justitie een all-in uurloon wel toegestaan. In een recent oordeel van de Rechtbank Midden-Nederland oordeelde de rechter, dat van zo’n bijzondere situatie sprake was. Relevant daarbij was onder meer, dat de werknemer vooraf roosters ontving op grond waarvan het hem ook duidelijk was wanneer hij wel en niet ingeroosterd was. Zo wist de werknemer dus ook op welke momenten hij vakantie kon genieten.

Hieronder treft u een link naar de uitspraak aan.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2014:3534&keyword=SVO

Als u meer wilt weten over dit onderwerp, kunt u contact met ons opnemen!

-

Bernard Bongaards in Arbeidsrecht.