Alcoholslotprogramma

Rotterdam, 25-09-2014

Het ingrijpende alcoholslotprogramma staat de afgelopen tijd flink in de belangstelling. Het alcoholslotprogramma kan door het CBR worden opgelegd aan bestuurders die met te veel alcohol op aan het verkeer hebben deelgenomen (promillage tussen 1,3 en 1,8 (resp. 570 en 785 ug/l).

Het alcoholslotprogramma moet door de bestuurder voor twee jaar worden gevolgd. In die twee jaar moet de bestuurder het apparaat om de zes weken laten uitlezen. De kosten van de deelname aan het programma komen neer op €4.000,– à €5.000,–. Als de bestuurder, bijvoorbeeld gelet op zijn financiële situatie, niet mee kan doen aan het programma, wordt het rijbewijs voor ten minste vijf jaar ongeldig verklaard.

De wetgever heeft bepaald, dat het alcoholslotprogramma een maatregel is die geen straffend karakter heeft, waardoor de bestuurder naast de oplegging van het programma ook nog strafrechtelijk kan worden vervolgd. Het rijbewijs van de bestuurder kan door de strafrechter voor een bepaalde duur ongeldig worden verklaard of de bestuurder kan worden veroordeeld tot het betalen van een boete.

Het gerechtshof Den Haag heeft bij arrest van 22 september 2014 in drie strafzaken over het rijden onder invloed uitspraken gedaan die indruisen tegen de bedoeling van de wetgever. Het gerechtshof oordeelde, dat de ingrijpende maatregel van het alcoholslotprogramma in alle gevallen moet worden gelijkgesteld aan een straf in de zin van het strafrecht.

Het arrest van het gerechtshof brengt mee dat de bestuurder twee maal voor hetzelfde feit wordt gestraft als hij een alcoholslotprogramma krijgt opgelegd en wordt veroordeeld in het strafrecht. Dit is in strijd met het in Nederland geldende ne bis in idem beginsel, waarbij iemand niet twee maal voor hetzelfde feit kan worden vervolgd of gestraft. Het gerechtshof heeft geoordeeld, dat als een alcoholslotprogramma is opgelegd, het Openbaar Ministerie bestuurders niet meer strafrechtelijk mag vervolgen, hetgeen leidt tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, kunt u contact met ons opnemen.

-

Renée Boonstra in Strafrecht.