Nieuwe richtlijn kinderalimentatie

Rotterdam, 05-06-2013

Per 1 april 2013 is de nieuwe richtlijn kinderalimentatie van kracht. De nieuwe richtlijn is van toepassing op bedragen aan kinderalimentatie die na 1 april worden vastgelegd, bijvoorbeeld in verband met een echtscheiding of in zaken waarin het bedrag aan alimentatie zal moeten worden aangepast vanwege een wijziging van omstandigheden.

Anders dan voorheen zal nu de kinderalimentatie worden bepaald aan de hand van een vaste rekenformule. Het doel hiervan is om de berekeningen eenvoudiger te maken. Ook zal vanaf 1 april altijd elke ouder een financiële bijdrage moeten leveren voor zijn kinderen (minimaal € 25,00 per maand voor één kind en € 50,00 voor twee of meer kinderen).

Alhoewel een vereenvoudiging van de rekenmethodiek toe te juichen valt, zijn er ook vele kanttekeningen bij te plaatsen. De komende maanden zullen de uitspraken van de rechtbanken en hoven moeten laten blijken in hoeverre de nieuwe richtlijn inderdaad voor vereenvoudiging gaat zorgen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Anouk van Eijkeren.

-

Anouk van Eijkeren in Personen- en familierecht.